Skogen viktigför Sverige

Debatt
annons

Vi välkomnar alla som vill se ett hållbart brukande av skogen

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Skogen har alltid varit en viktig del i vardagen för de människor som bor i Sverige. Den har under årtusenden givit skydd, värme, mat, råvaror och försörjning. I dag har skogens betydelse förändrats och nya användningsområden för skogsprodukter har tillkommit i takt med att samhällsutvecklingen.

De olika intresseområden som uppstår kommer av naturliga skäl att kollidera och frågeställningarna blir många. Kan skogens resurser nyttjas för att skapa ekonomiska vinster för företag och anställda samtidigt som vi kan garantera en långsiktig och hållbar utveckling? Ett försök att komma tillrätta med problemen är de skogsbrukscertifieringssystem, FSC och PEFC, som byggts upp under de senaste decennierna. Certifieringssystemen bygger på att via samtal, förhandling och överenskommelser få en förståelse för- och ett samspel mellan ekonomiska, sociala och miljöintressen.

Tyvärr deltar inte alla i det framtidsinriktade arbetet. Under åren har några intresseorganisationer framför allt på miljösidan tagit till konflikt för att nå sina syften. Till exempel har organisationen Skydda skogen anmält svenska FSC-föreningen till konsumentverket för vilseledande marknadsföring, man ger även ut en "barnbok" för att misskreditera skogsbruket.

GS, facket för skogs-, trä och grafisk bransch har under många år varit verksam i FSC och PEFC. Vi är det med insikten om skogsbrukets betydelse för landet samt behovet av ett hållbart nyttjande av den förnyelsebara råvara som kan hämtas ur skogen.

När vi utvärderar det arbete som skett ser vi att certifiering som metod skapat en bättre arbetsmiljö i skogen, något som är till fördel inte bara för de anställda utan även för miljön i stort.

Det har vi uppnått tillsammans med de miljöorganisationer som deltar i samarbetet och med de skogsägare som valt att certifiera sina marker. Exempelvis är vi på god väg att avskaffa gifterna på FSC-certifierade mark med hjälp av en standard som kräver vettiga arbetsförhållanden och kollektivavtalade anställningsvillkor. Skogsbruket har självklart sina fel och brister, men utvecklingen går åt rätt håll även om vi kan ha synpunkter på takten.

GS har som fackförbund verkat långt över 100 år, vi har upplevt starka intressemotsättningar och konflikter i vårt fackliga arbete. Men historien visar att förhandling och kompromiss är den väg som skapar de bästa förutsättningarna för att nå framgång.

Vi välkomnar alla som vill se ett hållbart brukande av skogen att delta i arbetet med skogscertifieringen. De som har sin utkomst av skogen behöver ert engagemang.

Per-Olof Sjööförbundsordförande GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk bransch

Leif Johanssonstyrelseledamot FSC (Forest stewardship council)

annons

Mest delat denna vecka