Professor Anna Wahl är en av kvinnorna som medverkar i "179 år av ensamhet". Foto:

Röster från en manlig värld

Kultur/Nöje
annons

År 2016 är fortfarande 91 procent, eller 32 av 35, av professorerna på Handelshögskolan i Stockholm män.

I antologin "179 år av ensamhet - tio röster från en manlig bastion " skriver tio kvinnor, alla lärare och forskare på Handels, om Handelshögskolan och om de tankar och strategier de själva använt sig av för att överleva. Samtliga har haft att förhålla sig till en ojämställdhet som saknar motstycke i universitetsvärlden. Deras berättelser blottlägger de skilda villkor, de åldersstigna värderingar och oskrivna regler som fortfarande präglar ojämställda arbetsplatser.

"Ja, men det fattar du vill, Handels vill inte ha in fler kvinnor, då skulle ju statusen sjunka. Så enkelt är det" förklarade till exempel en manlig kollega bryskt när jämställdhetskoordinatorn inte fick vara kvar, när mentorprogrammen för kvinnor avvecklades och kursen "Organisation och kön" åderläts.

Idén om att skriva en bok inifrån Handels fick de tio forskarna när de fick se Handels uppdaterade jämställdhetsplan som upplyste om att "målet är att ha tjugo procent kvinnor som professorer år 2020 kvarstår". Större än så var ambitionen alltså inte - och de bestämde sig för att skriva texter om sina strategier i Handelshögskolans mansdominerade miljö.

annons

Mest delat denna vecka