Boende i Folkesta känner stor oro

Nyheter
annons

Innebär den nya översiktsplanen att boende i Folkesta tvingas flytta? Nej, säger man från kommunen. – Det känns som att de ”äter upp oss” bit för bit, säger Gunilla Wiman som trivs förträffligt i området.

Hon och grannen Peter Andersson uttrycker stor oro när de talar om framtiden. Peter har bott hela 63 år i Folkesta där han även har barn och barnbarn.

Förutom när godståg susar förbi, vilket inte sker särskilt ofta, beskriver de boendemiljön som lugn och behaglig.

– Att leva i ovisshet om vad som egentligen ska hända är jättejobbigt. Vi har väl haft känslor på hela skalan och varit arga, ledsna, besvikna och chockade, säger Gunilla.

Biträdande kommundirektören Jan Rundgren säger dock att kommunen inte har något behov av marken och gärna ser att folk bor kvar.

– Vi färdigställer just nu en ny infartsled och ska bygga en gång- och cykelväg, påpekar han.

annons

Mest delat denna vecka