De kan bygga de nya bostäderna i Årby

Eskilstuna
annons

De byggherrar som kan komma att rita och bygga det nya bostadsområdet i Årby, har nu valts ut till en byggherredialog.

– Glädjande att så många vill vara med, säger Per Haupt, stadsarkitekt.

300–400 nya bostäder – höghus och radhus – planeras i ett nytt bostadsområde beläget i norra Årby. På platsen där bygget planeras finns i dag en förskola, en basketplan, några mindre grönytor och stora parkeringar med plats för drygt 600 bilar.

För att välja ut vilka byggherrar som ska rita och bygga det nya området har Eskilstuna kommun bjudit in intressenter till en så kallad byggherredialog. Under sommaren har olika byggherrar kunnat anmäla intresse till dialogen och nu har kommunen gjort sitt urval av vilka som kommer att vara med.

– Det är glädjande att så många vill vara med och utveckla Årby, säger Per Haupt, stadsarkitekt i Eskilstuna kommun, i en kommentar.

Dialogprocessen kommer att pågå under hösten och under olika möten bjuds Årbybor, föreningar och verksamheter i området in för att diskutera med byggherrarna.

De utvalda byggherrarna är listade här intill.

Urvalet till byggherredialogen

Bygg-Fast och Balder 4 AB / Strategisk arkitektur

Frense Larsson byggnations AB / Tyréns

Klara fastigheter / Okidoki arkitekter

Reinhold Gustavsson förvaltnings AB / Tyréns

Svenska stadsbyggen / KOD arkitekter

annons

Mest delat denna vecka