Het debatt när beslutet om småskolornas framtid togs

Flen
annons

Det har hängt i luften en tid, nu står det klart. Flens kommun satsar vidare på Kyrkskolan i Mellösa men tar sin hand från Ekbackens skola i Sparreholm.

Det var under årets sista kommunfullmäktigesammanträde i går kväll som det politiska beslutet om skolorna fattades. Beslutet innebär att från och med höstterminen nästa år kommer Kyrkskolan utökas från en F-5-skola till en F-6-skola i sina befintliga lokaler i Mellösa. Ekbackens skola kommer att fortsätta drivas i kommunal regi som en F-6-skola fram till och med vårterminen 2017, hösten 2017 ska skolverksamheten flyttas till Malmaskolan i Malmköping.

– På en Nobeldag som denna känns det nästan rätt att travestera Gert Fylking och säga äntligen! Det har varit en lång process som har slitit på såväl våra medarbetare som våra elever och föräldrar, ovisshet sliter. Därför är viktigt att vi nu kan fatta ett beslut som skapar arbetsro och förutsättningar för att fokusera på skolors och förskolors kvalité, säger Roger Tiefensee (C), ordförande för barn- , utbildnings- och kulturnämnden, som menar att beslutet har långsiktighet och ger invånarna i Sparreholm en chans att skapa en egen skola.

Det var dock långt ifrån utan kritik som förslaget klubbades igenom. Många var de kritiska rösterna emot hur den nya förändrade förskole- och skolstrukturen i kommunen ska finansieras. Majoritetens förslag, som gick igenom, innebär bland annat att barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska effektivisera sina verksamheter med två miljoner samtidigt som en miljon kronor tas från anslaget för åtgärder efter skolprojektet samt att socialnämndens utredning kring LOV och kommunstyrelsens förstudie kring rätten till heltid/deltid senareläggs

– I ett läge där måluppfyllelsen i skolan är under all kritik, kan man inte lägga på två miljoner i ytterligare besparingar på skolan, utöver det som redan har beslutats. Skolan behöver tvärtom mer resurser om vi ska klara alla de utmaningar vi står inför. Vi kan inte heller acceptera att man tar en miljon från strategiskt utvecklingsarbete i skolan. Den satsningen måste fullföljas om vi ska kunna utveckla skolan i den riktning vi vill, menar Kaj Johansson (V) som också är starkt kritisk till att förstudie kring rätten till heltid/deltid senareläggs.

Även Berit Hyllbrant (L) var skarp i sin kritik och ifrågasatte majoritetens trovärdighet.

– Är det här verkligen ett väl genomtänkt förslag? Det finns väl inga fler vallöften att bryta i er överenskommelse. Jag är verkligen besviken och det är säkert många väljare också, säger Berit Hyllbrant.

Roger Tiefensee svarade på kritiken med att pengarna som tas ifrån skolan ska återbetalas och att Europaskolans intåg i kommunen ändrade förutsättningarna och därmed majoritetens vallöften.

Katarina Lagerstedt (M) menade på att Moderaterna i snart två års tid har ifrågasatt kommunens möjlighet att driva alla skolor i kommunen med god kvalité.

– Det finns delar i dagens beslut som vi tycker är bra, men enligt oss handlar beslutet inte längre om ökad måluppfyllelse, eller behovet av att skapa en bra struktur, det handlar om att leva upp till sina vallöften och ett sådant beslut vill vi inte delta i. Ni får klara av era vallöften på egen hand, säger hon.

Moderaterna och Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet.

Beslutet

Från och med höstterminen nästa år kommer Kyrkskolan utökas till en F-6-skola. Ekbackens skola kommer att fortsätta drivas i kommunal regi som en F-6-skola fram till och med vårterminen 2017, hösten 2017 ska skolverksamheten flyttas till Malmaskolan i Malmköping.

Verksamheterna på Sörgårdens och Trumpetens förskolor sammanförs på skolområdet i Malmköping senast den första januari 2017 och senast den första mars 2017 ska verksamheterna på Skogshyddans och Masmästargårdens förskolor sammanföras på skolområdet i Hälleforsnäs.

annons

Mest delat denna vecka