Vänsterpartiet i Flen vill se en körkortsutbildning på gymnasiet och kallar förslaget en jämlikhetsreform. Foto:

V vill ha körskola på gymnasiet

Flen
annons

Vänsterpartiet har författat en motion om att införa körkortsutbildning på gymnasiet. – Det skulle jämna ut ungdomarnas möjligheter och det har en tydlig jämlikhetsaspekt, säger partiets Kaj Johansson.

I motionen som kommer beredas i nästa kommunfullmäktige listar Kaj Johansson, Inger Andersson och Ahmed Dahir flera anledningar till varför det skulle vara en gångbar idé att ge gymnasieeleverna chansen att ta körkort under skoltiden.

– Det är mycket en fråga om att det är svårt för en viss grupp, de som växer upp i ekonomiskt utsatta hem eller hushåll. Föräldrarna har inte råd att lägga 15 000 kronor på ett körkort. Det skulle jämna ut ungdomarnas möjligheter och motionen har en tydlig jämlikhetsaspekt. Det ska inte ha så stor betydelse vad föräldrarnas inkomst är, säger Kaj Johansson.

I skrivelsen kallar partiet det hela en klassfråga och att körkortet blivit en vattendelare som ger vissa ungdomar sämre förutsättningar i livet.

Någon kostnadsberäkning för förslaget finns inte ännu.

– Nej det har vi inte gjort, det återstår för förvaltningen att titta på vad som är möjligt men oavsett omfattningen gör man gymnasiet i Flen mer attraktivt att söka, säger Kaj Johansson och menar att fler elever i skolan i sin tur kan leda till en starkare ekonomisk sits för kommunen.

– Det är mycket möjligt att kostnaderna för det här inte skulle bli så stora tack vare att man får minskade utgifter på andra håll och lika så om man får fler i arbete. Det har jättestor betydelse för den kommunala ekonomin, säger han.

Motionen är lång och innehållsrik men inte huggen i sten.

– Den är inte låst till att vara på ett visst sätt som vi tycker men vi bör göra någonting för att ungdomar ska in på arbetsmarknaden. Den handlar om att väcka en idé och detta har gjorts på andra ställen, säger Kaj Johansson.

Dessa ställen inkluderar bland annat Kramfors kommun där alla elever som vill får en del av körkortet betalt när de läser utanför skoltid och skolan bjuder på tio körlektioner samt teorin.

I Norsjö går de ännu längre och erbjuder eleverna 25 lektioner och teori medan Älvsbyn har valt att införa ett sökbart stipendium på 8000 kronor som eleverna sedan kan använda på någon av de lokala trafikskolorna.

Om förslaget blir verklighet ligger en bit fram i tiden men Kaj Johansson betvivlar att de andra partierna skulle ha något att invända.

– Jag tror inte något parti principiellt har något emot detta. Naturligtvis inser de flesta partier att detta är en viktig fråga för ungdomars möjlighet att få jobb och för arbetsgivaren att få kompetent personal, säger han.

annons

Mest delat denna vecka