• Sammankallande i Affärsplan Eskilstunas arbetsgrupper: Veronica Eriksson, Vårdevolution, Joacim Scott, Tjänsteevolution, Helena Nilsson, Vårdevolution, Jonas Karlsson, Tillväxtevolution, Kimona Boussard, Tillväxtevolution och Mia Forslöf, Tjänsteevolution. Foto:
  • Jens Carlberg är vd för Djurgårdens Bygg och Miljö och ledamot i styrelsen för Företagarna Eskilstuna-Torshälla. Foto:
1/

Affärsplan Eskilstuna vill nå hela näringslivet

Eskilstuna

Större mångfald behövs i Affärsplan Eskilstuna. Affärsplanens arbetsgrupper kommer i höst att försöka nå fler unga företagare och företagare med utländsk härkomst.

— Om vi vill mobilisera hela näringslivet måste vi vara väldigt duktiga på att nå ut till hela näringslivet, säger Anna Harryson, projektledare för Affärsplan Eskilstuna.

I höst drar nya arbetsgrupper i gång arbetet med att ta fram fler initiativ för att utveckla Eskilstunas näringsliv. Vid ett möte på Munktell Science Park den 30 augusti träffades ett 40-tal deltagare i arbetsgrupperna för att lära känna varandra och för att få övergripande information om Affärsplan Eskilstuna.

På initiativ av Jens Carlberg, vd för Djurgårdens Bygg och Miljö och ledamot i styrelsen för Företagarna Eskilstuna-Torshälla, ska grupperna under hösten försöka utöka Affärsplan Eskilstuna till fler målgrupper i näringslivet. Fokus kommer att ligga på att nå fler företagare med utländsk bakgrund, företagare som är kvinnor och unga företagare.

Jens Carlberg har reagerat på att det är så få företagare med utländsk bakgrund som har engagerat sig i arbetet med Affärsplan Eskilstuna.

— Så ser det ut i många nätverk. Förutom att jag är vd för Djurgårdens Bygg & Miljö arbetar jag i Företagarnas styrelse och tittar vi på våra medlemmar är det inte heller representativt. Vi har för få med utländsk härkomst i vår medlemskår.

Jens Carlberg tycker att det borde vara fler med tanke på att inte mindre än 21 procent av egenföretagarna i Eskilstuna är av utländsk härkomst. Enligt SCB rör det sig om 619 personer i kommunen.

— Man måste förstå att de är en jätteresurs. De är arbetsgivare som erbjuder anställningar.

Jens Carlberg föreslog vid mötet den 30 augusti att Affärsplan Eskilstunas arbetsgrupper ska försöka få fler företagare med utländsk bakgrund att engagera sig.

— Det handlar inte om att hjälpa dem, det handlar om att få hjälp av dem, att integrera dem på det sättet. Annars får vi byta namn på Affärsplan Eskilstuna och kalla den för 'Affärsplan för bara en del av Eskilstuna'. Mitt förslag var att vi inte byter namn utan i stället antar utmaningen att få med hela Eskilstunas näringsliv.

Affärsplan Eskilstunas arbetsgrupper

Tillväxtevolution

Möjligheten till fler lokala offentliga inköp och fler lokala affärer är några av de identifierade förbättringsområden som gynnar lokal tillväxt. Arbetsgruppen kommer att arbeta med att ta fram ytterligare initiativ som verkar för att den organiska tillväxten hos Eskilstunaföretag ökar.

Vårdevolution

Området e-hälsa innebär både utmaningar och nya möjligheter för våra invånare i Eskilstuna. Ett gott samarbete mellan näringsliv och flera branscher, kommun och landsting är en förutsättning för att anamma det nya. Arbetsgruppen vill bidra till att starta den gemensamma resan under hösten.

Tjänsteevolution

Vi är mitt uppe i den förändringsresa som digitaliseringen innebär för såväl vårt samhälle som näringsliv. Här finns både nya och förändrade affärsmodeller att ta till sig och utveckla. Arbetsgruppens huvudfokus är tjänstesektorn som har vuxit sig stark de senaste åren. Hur kan vi på bästa sätt anamma digitaliseringens

Industrievolution

MITC och Eskilstuna Fabriksförening driver utvecklingen inom industrin och har redan ett antal pågående initiativ.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv
Relaterat

Mest delat denna vecka