Projektledaren Anna Harryson berättade att utvecklingen är gynnsam när det gäller ungdomsarbetslösheten. Foto:

Affärsplanens mål är att skapa fler jobb

Eskilstuna

Startskottet för Affärsplan Eskilstuna gick 2015 då 17 näringslivsaktörer och Eskilstuna kommun undertecknade en avsiktsförklaring. Affärsplanen ska vara en gemensam plattform för utvecklingen av Eskilstunas näringsliv under en tioårsperiod.

Affärsplanen, som antogs vid en stämma i våras, har två mål. Det ena är att Eskilstuna år 2030 ska ha en sysselsättning i paritet med riket, vilket förutsätter att det skapas inte mindre än 7 000 nya jobb. Det andra målet är att Eskilstuna år 2022 ska ha en ungdomsarbetslöshet i paritet med riket. Det behövs 450 jobb för att nå det målet. Projektledaren Anna Harryson konstaterar att utvecklingen är gynnsam när det gäller ungdomsarbetslösheten och att det har skapats 67 nya jobb det senaste året.

I affärsplanen har två fokusområden identifierats. Det ena området är digitalisering och automatisering och det andra området är organisk tillväxt. Med avstamp i detta har fyra nya arbetsgrupper formerats. Grupperna kallas Tillväxtevolution, Vårdevolution, Tjänsteevolution och Industrievolution.

Veronica Eriksson, Framtida Assistans, och Helena Nilsson, Evry, är sammankallande för gruppen Vårdevolution. Veronica Eriksson menar att digitaliseringen utmanar gamla strukturer.

— Inom varje område i vård- och omsorg så utmanar digitaliseringen gamla strukturer, men möjliggör också nyskapande. Man kan skapa nya kundvärden och arbetstillfällen, säger hon.

Joacim Scott från SEB och Mia Forslöf, Eventool, är sammankallande för Tjänsteevolution. Kimona Boussard, som arbetar på Tovatt Arkitekter och Jonas Karlsson från PQ Projektledning, är sammankallande i gruppen Tillväxtevolution. När det gäller Industrievolution är MITC och Eskilstuna Fabriksförening drivande med Michael Rydell som kontaktperson.

— Vill man engagera sig i någon arbetsgrupp är det okej. Jag tycker dock att man ska göra det ganska omgående eftersom nu kommer arbetsgrupperna att börja och det är ett möte per månad ungefär. Man bör avsätta tid för att kunna vara med under hela processen, säger Anna Harryson.

Parallellt med att arbetsgrupperna tar fram nya initiativ pågår arbetet med att följa upp de åtgärder som har redan har påbörjats. Hittills har det tagits 29 olika initiativ inom fem olika områden. Ett exempel på en påbörjad aktivitet är Handla för Eskilstuna som syftar till att öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Ett annat exempel är Eskilstunautmaningen som vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna.

Den 14 december äger ett stormöte rum på Munktell Science Park där arbetsgrupperna kommer att presentera sina nya initiativ. I maj 2018 hålls nästa stämma som är Affärsplan Eskilstunas beslutande forum.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv
Relaterat

Mest delat denna vecka