Alfa Laval investerar i Skogstorp

Eskilstuna

Industriföretaget Alfa Laval redovisade en lägre vinst än förväntat under fjärde kvartalet. Men tack vare ett starkt orderläge steg aktien kraftigt och för fabriken i Skogstorp väntar investeringar.

Efter ett svagt tredje kvartal i fjol sjösatte Alfa Laval i oktober ett sparpaket som innebar nedskärningar med 700 tjänster. Det så kallade omstruktureringsprogrammet är nu genomfört och en ny organisation trädde i kraft den första januari. När delårsrapporten för det fjärde kvartalet redovisades under tisdagen kunde koncernchefen Tom Erixson konstatera att marknaden reagerade positivt. Fram till eftermiddagen hade aktien stigit med över sju procent.

Vinsten före skatt uppgick till 877 miljoner kronor, jämfört med 1390 miljoner under motsvarande period föregående år. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 967 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning. Omsättningen sjönk med tolv procent och orderingången minskade med elva procent.

Men trots minussiffrorna har orderingången förstärkts kraftigt jämfört med det tredje kvartalet.

— Det är dels drivet av stora projekt, dels av en ökad efterfrågan på marin utrustning till nya kryssningsfartyg, säger vd Tom Erixson i ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning till aktieägarna på 4:25 kronor per aktie.

När det gäller Alfa Lavals verksamhet i Skogstorp med cirka 200 anställda säger fabrikschefen Oskar Bruce att man följer de trender som gäller Alfa Laval generellt. Han beskriver läget för verksamheten i fabriken som stabilt.

— Våra produkter - separatorer - hör till det som Alfa Laval valt att satsa på för framtiden vilket är både roligt och utmanande. Vi tittar på ett antal investeringar i vår maskinpark, det handlar bland annat om en bearbetningsmaskin som ska installeras under sommaren, säger han.

Det sparpaket som genomfördes under hösten drabbade främst koncernens säljare och tjänstemän. Fabriken i Skogstorp, med stark tonvikt på tillverkning, klarade sig därför relativt lindrigt undan.

— Vi har genomfört vissa frivilliga lösningar för att anpassa kostymen, säger Oskar Bruce.

Alfa Laval investerar i Skogstorp

Aktierusning trots lägre vinst än förväntat.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadEkonomi/FöretagNäringsliv
Relaterat