Maria Wejås, ställföreträdande regionchef på Sörmlands Sparbank.

Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar

Sörmland

Allt fler företag upplever brist på efterfrågad kompetens. Bristen har dessutom ökat till höga nivåer under de senaste åren.

— Risken är att företaget inte kan utvecklas i den takt man önskar, säger Jens Lotterberg, analytiker vid arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen presenterade i juni sin prognos för arbetsmarknaden 2017-2018 i Södermanlands län. Prognosen bygger på intervjuer med drygt 500 arbetsplatser i länet.

36 procent av företagen inom det privata näringslivet uppger att de under det senaste året har upplevt brist på arbetskraft samband med rekrytering. Det är det högst uppmätta bristtalet sedan år 2007. Andelen har ökat med 7 procentenheter sedan förra året.

Inom offentliga verksamheter anger hela 65 procent att man upplevt brist.

Enligt arbetsförmedlingen pekar det mesta på att bristen blir fortsatt hög under kommande år. Orsaken är stigande sysselsättning och fortsatt stora behov av ersättningsrekrytering. Konjunkturläget har varit bra under de senaste åren och bland den kvalificerade arbetskraften har arbetslösheten minskat stadigt till låga nivåer.

Enligt undersökningen har den ökande arbetskraftsbristen framför allt lett till att det tar längre tid för företagen att rekrytera, men även till att företagen i ökande utsträckning inte lyckas rekrytera alls. Det medför i sin tur att den befintliga personalen får arbeta mer. Arbetsförmedlingen menar att det kan leda till att allt fler företag tvingas tacka nej till order.

— Man kanske inte törs satsa och expandera sin verksamhet. Man är orolig för att inte få tag i tillräckligt med folk för att göra det, säger Jens Lotterberg och fortsätter:

— Sedan är det också risk i att det är inflationsdrivande med en brist, att företagen börjar bjuda över varandra för att få tag i rätt personer. Det är allvarligt för då urholkar det konkurrenskraften. Det kan påverka konjunkturen i landet.

Jens Lotterberg, analytiker vid arbetsförmedlingen. Foto:

I årets Småföretagsbarometer, som i september presenterades av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, anger var fjärde företag i Sörmland svårigheter att hitta lämpliga medarbetare som det största tillväxthindret.

— Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för små företag. Det är viktigt att underlätta matchning mellan företagens kompetensbehov och jobbsökande samt att utbildningar svarar mot företagens behov. Utbildningssystemets utformning behöver bli mer dynamiskt och lyhört för arbetsmarknadens efterfrågan, säger Maria Wejås, ställföreträdande regionchef på Sörmlands Sparbank.

Några bristyrken i det privata näringslivet

Maskinoperatör

Lastbilsförare

Civilingenjör

Tekniker

Anläggningsarbetare

Snickare

Kock

Svetsare

Fordonsmekaniker

Redovisningsekonom

Källa: Arbetsförmedlingen.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv

Mest delat denna vecka

Relaterat