• Kristian Persson är en av bokens författare.— Människor har en oerhörd potential, säger han.
1/

Författaren om nya boken: "Vem som helst kan bli vad som helst"

Eskilstuna
annons

Med rätt träning och inställning kan vem som helst bli nästan vad som helst. Det är utgångspunkten i den nya boken Skapa talang – konsten att bygga en mästare.

— Vi vill att alla som jobbar som ledare, tränare, lärare och chefer ska sluta leta talang och i stället fokusera på att skapa den. Människor har en oerhörd potential och det gäller att fokusera på resan i stället för på var man börjar. Det är resan vi kan påverka, säger Kristian Persson, en av bokens författare.

Kristian Persson har skrivit boken tillsammans med Peter Svensson. Kristian Persson jobbar som sportchef på en tennisklubb i Göteborg. Han har över tio års erfarenhet som tennistränare och har tränat allt från nybörjare till svenska Davis Cup-spelare. Peter Svensson har jobbat ett drygt decennium som specialist inom polisens nationella operativa ledning, NOA.

Boken bygger på författarnas samlade erfarenhet av träning på alla nivåer samt den senaste forskningen. Författarna har även intervjuat idrottsprofilerna Therese Alshammar, Johan Olsson, Jonas Eriksson, Lotta Schelin, Robert Karlsson och Emma Green om vad som har gjort dem framgångsrika. Boken innehåller illustrationer och många praktiska råd.

Boken vänder sig till ledare, tränare, idrottare och personer som arbetar med barn och unga i skolan och på fritiden.

— Målgruppen är också de som satsar själva och alla andra som vill veta mer om framgångsfaktorer för utveckling.

Boken används även som utbildningsmaterial och inspirationsmaterial inom bland annat polisen, militären, sjukvården och näringslivet.

Författarna menar att medfödd talang inte är avgörande för om man kan bli framgångsrik. Den avgörande faktorn är i stället en egenskap som på engelska kallas grit. Författarna definierar grit som förmågan att resa sig ur underlägen och fortsätta mot det långsiktiga målet.

— Vi har valt att se på det här som ett maratonlopp. De som har någon form av medfödd fördel startar lite längre fram. De som inte har det startar bara lite längre bak. Vi fokuserar inte på starten utan på resan framåt hela tiden, säger Kristian Persson.

Författarna menar att grit är träningsbart. Man kan till exempel låta små barn öva grit genom att de får träna på att knyta sina egna skor.

— Om barnen ber om hjälp låt dem försöka om och om igen. Du lär dem helt enkelt att försök föder framgång.

En annan framgångsnyckel är inre motivation. Personer som drivs av inre motivation, som är luststyrd, tar sig an uppgifter med större intresse än personer som motiveras av morot och piska.

— Inre motivation ger inte bara större intresse, utan forskning visar att slutresultatet blir bättre om motivationen kommer inifrån, säger Kristian Persson.

För att en person ska känna inre motivation krävs att den upplever att den har kompetens för uppgiften, kan påverka målet och har stöd från sin omgivning.

När det gäller målsättning tycker författarna att man inte ska stirra sig blind på resultat och prestationer. I stället bör man bryta ner målet i små processer kopplade till en vision och en värdegrund. Det ska vara en långsiktig målsättning som samtidigt skänker mening varje dag.

— Man kan få glädjekickar av att känna att man är på väg mot sitt mål, säger Kristian Persson.

I regel går all träning lätt i början. Efter ett tag stagnerar lärandet trots att utövarens ansträngning förblir densamma. Författarna resonerar i boken kring vad man ska göra när utvecklingskurvan börjar plana ut.

Författarna beskriver två olika system för inlärning – leksystemet och övningssystemet. Övningssystemet – som även kallas deliberate practice – handlar om att med långsamt nötande och hårt tragglande öva upp sina svaga sidor för att uppnå expertnivån.

— Deliberate play är en förpackad lek. Man leker, men det finns givetvis ett syfte med leken. Man kan bädda in saker i leken som gör att man fortfarande tränar professionellt. Det är mycket så tv-spelet fungerar; man lär sig genom att spela, inte genom att bara sitta och gnugga en liten detalj.

— Men barnen bör ju bara leka och låta leken vara målet. Lekarna i sig brukar bygga en bred atletisk grund och utveckla barnens kognitiva flexibilitet vilket är en förutsättning för långsiktig motorisk och mental utveckling.

Enligt bokens författare gör en gradvis övergång från deliberate play till mer organiserad deliberate practice i tonåren att ungdomar får det bästa av två världar. Författarna menar att deliberate play även kan användas av vuxna.

— Varför slutar barnen med idrott och fortsätter med tv-spel? Kanske har man kört för mycket deliberate practice eller vuxenträning med barnen? Man kanske ska försöka hitta playformer så att vi kan konkurrera lite med tv-spelen inom idrotten.

Författarna skriver också om att man inte ska låta sig hållas tillbaka av onödiga begränsningar. I boken kallas det för att krossa glastaket.

— Den delen handlar om att se möjligheter. Kan du kasta pilen mitt i prick en gång kan du egentligen kasta den mitt i prick varje gång. Vad är det som hindrar dig? Man kan bli ganska låst av att det traditionellt ses som bra att kunna kasta mitt i prick en gång, säger Kristian Persson.

Ledarens grundläggande verktyg

Kärlek. Jag tycker om personen och situationen och tror att den är kanon.

Nyfikenhet. Jag ställer frågor och vill verkligen förstå och känna.

Praktiskt. Det måste alltid mynna ut i något som kan göras konkret.

Glädje. Jag försöker alltid få personen eller gruppen att gapskratta, det underlättar processen enormt.

Källa: Ledarskapskonsulten Kjell Enhager i Skapa talang.

Tips för effektivare träning

Utmana! Tränaren måste vara vaken för när eleverna når avstanningsfasen och erbjuda nya övningar och utmaningar. Annars är det lätt att de tröttnar för att de inte utvecklas.

Time on task. Förhållandet för effektiv träning bör vara ungefär en minut för instruktion och tio minuter för träning. Med god planering kan träningsdosen ökas utan att öka träningstiden.

Källa: Skapa talang.

Träna grit

Gå inte ut för hårt. Om familjen vill dra ner på lördagsgodiset kan man börja med att skippa det varannan vecka. Efter ett tag kan man försöka med en månad. Efter ett tag känns inte längre ett år som en evighet.

Belöna ansträngning. För varje misslyckande kommer du ett steg närmare att lyckas. Uppmärksamma inte prestationen utan ansträngningen. Säg: ”Vad bra du kämpar!”.

Ge ansvar. Låt utövarna lösa uppgifter själva. Låt dem planera, boka och genomföra resan till träning och tävling själva. Låt dem förbereda all utrustning.

Källa: Skapa talang.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaNäringsliv
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka