• Gymnasieeleven Rikard Herbertsson på fordons- och transportprogrammet har alltid velat köra lastbil. Foto:
  • Mathias Jävergren, regional projektledare, TYA. Foto:
  • Catrin Åkerberg, studie- och yrkesvägledare på Rekarnegymnasiet, fick prova på att köra motviktstruck. Mikael Pettersson på GTS Frakt instruerade. Foto:
1/

Historiskt stor efterfrågan på lastbilsförare

Flen

Efterfrågan på lastbilförare har aldrig varit så stor som nu. Den 28 september fick arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare en chans att lära sig mer om yrket på GTS Frakt i Flen.

Björn Carlsson är HR- och logistikchef på GTS Frakt och ordförande i TYA:s regionala utvecklingsråd.

— Vi vill stärka vår möjlighet att rekrytera i framtiden. Branschen har ett skriande behov. Det är viktigt för oss att få ut det till SYV:are och arbetsförmedlare så att vi får rätt människor på rätt plats.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. TYA:s mål är bland annat att tillgodose företagens behov av kompetent personal. Behovet har aldrig varit större än nu.

Enligt TYA:s kompetensbarometer bedömer fyra av tio företag att de behöver rekrytera det närmaste halvåret, drygt 3 450 förare. Totalt efterfrågas nu cirka 1 000 fler förare än under samma period förra året.

Det innebär att arbetsmarknaden för lastbilsförare är mycket god samtidigt som många arbetsgivare har svårt att rekrytera. En anledning till bristen är enligt TYA att transportbehovet är ovanligt stort. En annan orsak är att det kommer ut för få gymnasieutbildade förare på arbetsmarknaden.

TYA jobbar för att fler ska utbilda sig till lastbilsförare, bland annat genom att marknadsföra yrket. Den 28 september arrangerade TYA och arbetsförmedlingen en aktivitet på GTS Frakt i Flen som riktade sig till arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare.

— I dag är syftet att träffa studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare för att de ska få en bild av vad transportyrket är, säger Mathias Jävergren, regional projektledare på TYA.

Dessutom deltog en gymnasieklass från fordons- och transportprogrammet på Katrineholms tekniska college, KTC. Rikard Herbertsson är en av eleverna.

— Jag har alltid velat köra lastbil för att det är ett så stort fordon. Det känns lyxigt att köra lastbil.

Deltagarna fick teoretisk information om föraryrket och läget på arbetsmarknaden. De fick även prova på att med hjälp av instruktörer köra olika fordon, till exempel lastbil och truck. Det fanns även en grävmaskinssimulator på plats. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer i aktiviteten.

En av deltagarna var Catrin Åkerberg, studie- och yrkesvägledare på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

— Man måste visa upp yrken, tydliggöra yrken och prata yrken tidigare i skolan. Nu jobbar jag på gymnasiet och vi får ju dem som redan har valt. Men vi måste också vara med och bidra till grundskolan och samhället i stort.

Catrin Åkerberg menar att man kan bli en bra yrkesförare även om man inte når en gymnasieexamen.

— Vi glömmer bort alla som faktiskt kommer ut i arbetslivet på ett väldigt bra sätt och har väldigt mycket med sig, men som kanske inte har blivit godkända i matten eller i engelskan.

Hon menar att det är en utmaning att få fler tjejer att utbilda sig till yrkesförare. Bilden bekräftas av TYA:s statistik. Av alla förare som har nyanställts det senaste året är bara 12 procent kvinnor. Andelen har legat på ungefär samma nivå i flera år.

— På de programmen jag jobbar på har vi väldigt få flickor på utbildningen. Där har man ett stort arbete att göra, säger Catrin Åkerberg.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flennäringsliv

Mest delat denna vecka

Relaterat