• Maria Alias är verksamhetschef på Kaalmo AB och ETU AB. Hon har tagit initiativ till projektet Jallaforum. Foto:
  • Maria Alias. Foto:
1/

Jallaforum ska hjälpa personer som hamnat mellan stolarna

Eskilstuna

Inom kort startar Jallaforum där personer som hamnat mellan stolarna kan få hjälp.

— Vi i de privata företagen har ett ansvar för att hjälpa till med integrationen, säger initiativtagaren Maria Alias.

Maria Alias är sedan årsskiftet verksamhetschef för Kaalmo AB och ETU AB i Eskilstuna. Verksamheten har bland annat avtal med arbetsförmedlingen gällande tjänsten stöd och matchning för långtidsarbetslösa.

— Stöd och matchning riktar sig till alla, men det har per automatik blivit så att vi har fler personer med invandrarbakgrund inskrivna här i och med att vi bland annat erbjuder språkstöd på jättemånga språk, säger Maria Alias.

Hon har även tagit initiativ till projektet Jallaforum som ligger i startgroparna.

— Det går ut på att erbjuda människor som hamnar mellan stolarna i systemen en plats att vända sig till, säger Maria Alias och fortsätter:

— Det kan vara att man inte kan få någon hjälp av kommunen eller annan myndighet. Det kan bero på att man har fått information som man inte har uppfattat, främst på grund av språkförbistring. Sedan har det påverkat ersättningen eftersom man inte har förstått vad man ska göra.

På Jallaforum ska behövande kunna få hjälp med sina ärenden.

— I och med att vi i personalgruppen talar så många språk, kan vi prata med i princip vem som helst. Tanken är att de ska komma till oss om de inte kan få hjälp någon annanstans. Då behöver de inte springa runt och bli bollade med. Kan vi inte svara på frågan själva tar vi reda på svaret så att de kan få hjälp direkt.

Kaalmo AB startade för ett par år sedan. Verksamheten bestod från början av städ och taxi. Förra året började Kaalmo samarbeta med ETU AB i Eskilstuna, Kungsör, och Flen. ETU utför stöd och matchning på uppdrag av arbetsförmedlingen och har för närvarande ett 80-90 deltagare i Eskilstuna. ETU anordnar även starta eget-utbildningar för jobbsökande i Eskilstuna samt gör bedömningar av affärsplaner för personer som vill starta eget företag. ETU är också delägare i företaget BTC AB, Business Training Centre, en utbildningsplattform där deltagarna kan träna sig på företagande genom att driva ett fiktivt bolag som är nätbaserat.

Somaliska kvinnor är en grupp som Maria Alias vill lyfta lite extra.

— Den gruppen är ju lite bortglömd i alla arbetsmarknadsåtgärder som finns. Har man varit hemmafru kan man göra väldigt mycket; man kan städa, man kan laga mat, man kan stryka exempelvis. Då har vi täckt in hotell, restaurang, lokalvård. Det vet ju inte de här kvinnorna så vi försöker få dem att komma ut till de här arbetena.

Kaalmo AB har 15 anställda i Eskilstuna. Bland de anställda finns ett par taxichaufförer. Under april månad inleds rekryteringen av ytterligare fyra taxichaufförer. Företaget har även två städare anställda.

— Vi hade kunnat anställda hur många som helst för efterfrågan på lokalvårdare är jättestor, men vi har liksom inte kommit i gång än. Jag har ju bara jobbat här i snart fyra månader, säger Maria Alias.

Kaalmo AB har siktet inställt på expansion. Företaget håller för närvarande på att etablera sig på flera orter i Sörmland, Västmanland och Skåne.

— Tanken är att vi tillsammans med ETU ska växa, bli större, gå in i flera upphandlingar.

Företaget kommer att fortsätta arbeta med arbetsmarknadsfrågor och integration. Det är även öppet för att ge sin in på andra områden.

— Vi ska göra det som passar oss och som vi klarar av. Vi vill vara ett företag som erbjuder det stöd och den hjälp som människor behöver, säger Maria Alias.

Maria Alias planerar att inom kort flytta verksamheten till nya lokaler i Eskilstuna. För närvarande huserar man i 160 kvadratmeter stora lokaler på Kriebsensgatan 1 i Eskilstuna.

— De lokaler jag har tittat på behöver vara minst 400 kvadrat.

I de nya lokalerna vill Maria Alias bland annat inrätta tio arbetsplatser för deltagare i ETU:s koncept BTC där man i övningssyfte får lära sig att driva företag. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel på grund av ett handikapp, kan även få arbetspraktik eller trygghetsanställning inom ramen för BTC. Maria Alias menar att BTC även är ett bra sätt för invandrare att träna sig på svenska.

Jallaforum kommer enligt Maria Alias att starta inom två månader oavsett om företaget då har bytt lokaler eller inte.

— Vi ska vara en allmän samhällsguide. Vi vet att det här inte finns i dag. Det här ska vara helt kostnadsfritt för de som kommer. Det är väldigt mycket socialt företagande över det hela. Tanken är att jag ska anställa en person som ska vara värd och ta hand om de här människorna som kommer.

Jallaforum kommer bland annat att erbjuda öppna föreläsningar. Eftersom det är valår kommer ett tema att bli demokrati.

— Många som kommer som är invandrade till Sverige har ingen aning om hur det är i en demokrati. De ska få föreläsningar om vad demokrati är för någonting.

Maria Alias vill sprida Jallaforum till alla ETU:s kontor i Sverige så att verksamheten blir rikstäckande. Maria Alias för en dialog med Eskilstuna kommun som hon hoppas ska utmynna i någon form av samverkan.

— Kommunen och näringslivet har börjat göra väldigt mycket för exempelvis integrationen i Eskilstuna. Jallaforum ska vara en extra grej som vi tillför. Kommunen kan inte göra allting själv.

Läs mer om dessa ämnen

Platser/Eskilstunanäringsliv