Peter Wall är vd för Mälarplast AB och systerföretaget August Lundh AB. Foto:

Mälarplast har nyanställt sju personer

Eskilstuna

Mälarplast har gått upp till dygnet runt-produktion för att klara en stor order. De senaste månaderna har sju personer anställts.

Mälarplast ligger i Vilsta industriområde och tillverkar av plastprodukter.

— Vi tog på hösten en stor order från en dagligvarukedja i Sverige där vi har gått in och hjälpt till med design och produktutveckling av en displayenhet som ska rullas ut över hela Sverige, berättar vd Peter Wall.

För att klara uppdraget behöver företaget fördubbla sin produktion under det första kvartalet. Mälarplast har med anledning av uppdraget tagit fram nya verktyg och formar. Företaget har även ökat bemanningen. Redan i november gick det upp till dygnet runt-produktion.

— Vi ligger på dubbelpass mot vad vi gör normalt sett, säger Peter Wall.

Han räknar med att dygnet runt-produktionen kommer att pågå mars månad ut. Peter Wall menar att det den stora ordern kan leda till följdaffärer och bedömer att företaget kommer att kunna fortsätta hålla en hög produktion hela året.

— Det har kommit en del andra ordrar också, säger han och fortsätter:

— Vi räknar med en omsättningsökning i år i storleksordningen 25-30 procent. Vi har rätt bra tryck just nu!

Peter Wall är även vd för systerföretaget August Lundh AB som säljer Mälarplasts produkter, bland annat den berömda SAS-kannan. Peter Wall berättar att August Lundh förra året ingick ett joint venture med ett engelskt och ett belgiskt bolag.

— Vår portfölj blir nästan fem gånger så stor som den var innan.

Samarbetet ger de utländska bolagen tillgång till den nordiska marknaden och August Lundh tillgång får till den europeiska marknaden där det tidigare nästan inte har sålt någonting alls.

Peter Wall räknar med att samarbetet ska leda till en kraftig expansion för August Lundh. Redan under hösten ökade omsättningen med 30 procent.

— Vi räknar med att den ska gå upp 30-40 procent i år. Det är bara lite skrapet på ytan. Sedan ska den nog kunna gå upp på betydligt högre nivåer om det går som det ska.

Mälarplast AB

Peter Wall, vd

Verksamhet: Tillverkning av plastprodukter.

Omsättning: 36 miljoner (2016/17).

Antal anställda: 30

Personalbehovet – ökat

Orderingången – ökat

Investeringsnivå – ökat

Läs mer om dessa ämnen

Platser/Eskilstunanäringsliv