• Outokumpu har närmare 250 anställda i Torshälla. Foto:
  • Tony Andersson är platschef för Outokumpu Nyby.— Vi har anställt 25 personer för att kunna öka skiftgången i produktionen, säger han. Foto:
  • Foto:
1/

Storvinst för Outokumpu – 29 miljoner euro blev 290

Torshälla/Affärsliv

Stålkoncernen Outokumpu, med verksamhet i Torshälla, ökade vinsten från 29 miljoner euro till drygt 290 miljoner euro det första kvartalet.

Verksamheten i Nyby går bra med ökande volymer och vi håller som bäst på att utbilda våra nyanställda operatörer och räknar med en skiftuppgång i maj, säger Tony Andersson, platschef på Outokumpu Nyby.

Förra året vände stålkoncernen Outokumpu till vinst efter att ha gått med förlust i åtta år. Den goda utvecklingen har hållit i sig under det första kvartalet i år.

Outokumpus vd Roeland Baan skriver i delårsrapporten att företaget har haft en mycket stark början på året: "Medan den starka marknaden haft en anmärkningsvärd inverkan på vårt resultat är jag särskilt glad att våra egna produktivitets- och effektiviseringsåtgärder har resulterat i högre leveransvolymer och betydande kostnadsfördelar."

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 294 miljoner euro jämfört med 29 miljoner euro första kvartalet i fjol. Leveranserna av rostfritt stål uppgick till 639 000 ton jämfört med 610 000 ton samma period i fjol.

Företaget förväntar sig ändå att rörelseresultatet ska bli något lägre under det andra kvartalet. Orsaken är lägre ferrokrompriser och att företaget i mars drabbades tekniska problem med en ugn i Tornio. Enligt Outokumpu kommer ugnen att återställas till normal prestanda under andra kvartalet.

"Det ser bra ut med en bra efterfrågan under den närmaste framtiden."

Enligt Roeland Baan är Outokumpu på rätt väg för att uppfylla sin 2020-vision. Enligt visionen ska företaget år 2020 ha ett underliggande rörelseresultat på 500 miljoner euro. Det kan jämföras med resultatet på 45 miljoner euro i fjol.

Outokumpu har drygt 10 000 anställda i världen. Outokumpu Nyby i Torshälla har cirka 250 anställda. Nyby tillverkar rostfritt standardstål, specialstål och specialstålsprodukter.

Outokumpus affärsområde Europa - BA Europe - levererade ett mycket starkt kvartal. Europas rörelseresultat mer än tredubblades till 257 miljoner euro.

— Nyby tillhör och har bidragit till resultatet i BA Europe, säger platschefen Tony Andersson.

Klarar Nyby sina mål?

— Vi är i en upprampningsfas och har en del utmaningar som måste övervinnas, men i stort så möter vi våra mål.

Finns det något i koncernens rapport som har särskilt stor betydelse för Nyby?

— Den fortsatta goda efterfrågan på rostfritt stål i Europa.

Kan du nämna några viktiga händelser under det första kvartalet 2017?

Under första kvartalet så har vi sett ökade volymer och vi har anställt 25 personer för att kunna öka skiftgången i produktionen.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Nyby?

Det ser bra ut med en bra efterfrågan under den närmaste framtiden.

Outokumpu

Outokumpu har över 10000 anställda.

Företaget är världens tredje största producent av rostfritt stål.

Roeland Baan är koncernchef.

Huvudkontoret ligger i Helsingfors i Finland.

Outokumpu är listat på Helsingforsbörsen.

Vinsten första kvartalet blev 290 miljoner euro.

Outokumpus vision är att år 2020 göra en vinst på 500 miljoner euro.

Förra året var vinsten 45 miljoner euro.

Outokumpu Nyby i Torshälla har cirka 250 anställda.

Nyby bruk tillverkar rostfritt standardstål, specialstål och specialstålsprodukter.

Tony Andersson är platschef för Outokumpu Nyby.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaTorshällaEkonomi/FöretagIndustriNäringsliv
Relaterat