Pernilla Hagström är projektledare för projektet TURÖP som nu får jobba vidare med att stärka Flens attraktionskraft.

Mer tid för att stärka Flens attraktionskraft

Flen

Flens kommun har fått förlängd projekttid för sitt projekt TURÖP som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften.

Flens kommuns arbete med den turistiska översiktsplanen, TURÖP, som ska ingå i översiktsplanen har fallit ut bra och har väckt stort intresse inom såväl region som på riksplanet.

— Tanken från början var ju att den turistiska översiktsplanen skulle bli en bilaga till översiktsplanen, men vartefter vi har jobbat med det så har det blivit en naturlig del i hela samhällsplaneringen. Det har verkligen lyft besöksnäringsfrågorna. Det är jag väldigt glad för, säger projektledaren Pernilla Hagström.

Det tvååriga projektet skulle ha avslutats den sista december, men Tillväxtverket har nu gett Flens kommun förlängd projekttid fram till den sista oktober.

— Vi ställde frågan till Tillväxtverket om det fanns en möjlighet att få fortsätta och de tyckte också att det var intressant. Det har ju lyft vår kommun. Vi var en av de kommuner som fick komma upp till näringsdepartementet för att berätta om det här, säger Pernilla Hagström.

Kommunens mål är nu att implementera arbetet såväl internt som regionalt för att därigenom stärka kommunens attraktionskraft.

— Det vi nu gör är att näringslivsenheten och samhällsbyggnadsenheten tittar gemensamt på hur vi kan samarbeta kring olika frågor när det gäller till exempel bygglov, etableringar och andra frågor: Var finns det möjlighet att etablera olika verksamheter? Hur jobbar vi för att vara mer tillgängliga? Hur jobbar vi med bemötandefrågor och digitalisering?

Planerade aktiviteter under 2018 är bland annat erfarenhetsträffar med föreläsare tillsammans med andra kommuner och det lokala näringslivet.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flennäringsliv
Relaterat