• Jan-Erik Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Flen.
  • Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun. Foto:
1/

Ny strategi ska främja Flens företagsklimat

Flen

Den 24 augusti antogs Flen nya näringslivsstrategi av ett enigt kommunfullmäktige. Strategin fokuserar på hur kommun och näringsliv ska samarbeta för att främja företagsklimatet.

Arbetet med att ta fram den nya näringslivsstrategin har pågått i elva månader och har involverat politiker, tjänstemän, företagare och organisationer.

— Jag är jätteglad att vi har gjort den här processen på en hyggligt snabb tid, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (S).

Det har hållits åtta samrådsträffar, varav den sista ägde rum i maj.

— Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt att ta fram det här tillsammans med näringslivet, säger Jan-Erik Larsson.

Näringslivschefen Mikael Larsson är mest stolt över att kommunen och näringslivet har kommit överens om att de har ett antal gemensamma uppdrag. Det handlar framför allt om att de tillsammans ska verka för positiva attityder till företagande och att de ska bidra till ett gott näringslivsklimat.

— Jag är mest glad över den samverkan som har vuxit fram när vi har jobbat med strategin, den samstämmighet som har rått under arbetet. Det har varit allt från LRF till Forum Flen till kommunfullmäktige som har jobbat tillsammans, säger Mikael Larsson.

Näringslivsstrategin utgår från kommunens vision att det ska vara enkelt att bo, verka och leva i Flens kommun. Fyra strategiska områden pekas ut för att Flen ska kunna bli starkare som näringslivskommun.

Det handlar dels om att kommunen ska uppfattas som en företagarvänlig kommun. Kommunens service ska därför kännetecknas av hög kompetens och ett bra bemötande. Dessutom ska kommunen ha ett inventerat markinnehav med hög grad av planberedskap för att möta invånarnas och näringslivets behov.

Enligt strategin bidrar tillgång till bra utbildning till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Utbildningsnivån i kommunen ska därför höjas med en bra grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Kommun och näringsliv ska samverka kring företagsförlagd utbildning.

— Jag tycker att strategin är ett väldigt bra dokument att göra avstamp i nu för att tillsammans med näringslivet kunna prioritera och se vad vi kan göra tillsammans, säger Jan-Erik Larsson.

Under hösten ska näringslivsstrategin följas upp med en handlingsplan.

— Det som är viktigt är att den här handlingsplanen tas fram tillsammans med näringslivet så att vi prioriterar rätt och börjar i rätt ände, säger Jan-Erik Larsson.

Det ska dessutom bildas ett näringslivsråd som ska kunna påverka handlingsplanen.

Näringslivsstrategin i korthet

Näringsliv och kommun ska gemensamt verka för positiva attityder till företagande och bidra till ett gott näringslivsklimat.

Näringsliv och kommun ska tillsammans ansvara för en god samverkan.

Flens kommun ska uppfattas som en företagarvänlig kommun.

Tillgång till bra utbildning bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsrådet drivs av kommunen och är basen för samverkan i kompetensbehov och matchning.

Attityder till företagande ska påverkas i en positiv riktning.

Källa: Näringslivsstrategi för Flens kommun.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flennäringsliv
Relaterat

Mest delat denna vecka