Marie Svensson, vd Tjeders, och Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv. Foto:

Näringslivstopp besökte Tjeders i Malmköping

Flen

Det går bra för Tjeders Industri AB som har vunnit ett tungt uppdrag om att leverera en tjänsteplattform. Den 26 oktober fick företaget besök av Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

Tjeders levererar larm till sjukhus, trygghetsboenden och larmföretag. Företaget tillverkar produkter i fabriken i Malmköping. Företaget har även egen mjuk- och hårdvaruutveckling.

Förra året uppgick omsättningen till 49 miljoner kronor. Enligt vd Marie Svensson blir omsättningen högre i år.

— Vi har en förhoppning om att den blir över 50 miljoner. Vi har en budget på 54, säger hon.

— Vi kommer nog att behöva anställda.

Tidigare år vann Tjeders ett avtal med Göteborgs stad som innebär att företaget ska leverera en tjänsteplattform för välfärdsteknologi. Avtalet omfattar även smarta hubbar, tillval och sensorer för verksamheter inom omsorg, stöd och service.

— Nu är vi inne på den marknaden också. Vi ser fram emot att kunna leverera det till fler kommuner.

Marie Svensson berättar att larmbranschen har genomgått stora förändringar.

— Tekniken har ändrat sig från att det har varit ljussignaler till att man nu har displaysystem. Nu erbjuder man även mer tjänster. Vi ökar på tjänstesidan och forsätter hålla en hög nivå på det analoga.

Tjeders Industri AB firar i år sitt 75-årsjubileum. Företaget startades i Stockholm 1942 av Lars-Axel Tjeder. 1949 flyttade verksamheten till Malmköping.

Marie Svensson blev i våras invald i styrelsen för Svenskt Näringsliv.

— Någonstans i botten vill jag få det enklare för mitt företag. Jag brinner för de här frågorna som gäller för små och medelstora företag.

Den 26 oktober besökte Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne Sörmland. På förmiddagen deltog hon vid ett seminarium i Nyköping som hade rubriken "Hur ger vi alla chansen till jobb?".

— Om du inte har gymnasieutbildning och framför allt om du inte har en färdig grundskoleutbildning är det jättesvårt, säger Carola Lemne.

Samtidigt har många företag svårt att få tag på personal som har rätt kompetens. Carola Lemne menar att en orsak till kompetensglappet är att utbildningsväsendet och näringslivet har glidit isär.

— Vi pratar inte lika bra med varandra. Det finns inga naturliga punkter att träffas. Lärarna som kommer ut har en akademisk bakgrund, väldigt få av dem någon näringslivsbakgrund.

Carola Lemne berömmer regeringen för sin satsning på fler platser och mer pengar till yrkesutbildningar, yrkeshögskolor och yrkesvux. Hon tycker att Sverige dessutom borde göra som Danmark och införa ett system där en fjärdedel av universitetens ersättning är kopplad till om studenterna får jobb.

— Om man hade någon liknande komponent i det svenska systemet skulle plötsligt universiteten börja intressera sig för om deras utbildningar faktiskt leder till jobb.

På eftermiddagen besökte Carola Lemne Tjeders Industri AB i Malmköping.

— Det finns många spännande saker med Tjeders. Dels att det är ett företag som finns utanför de stora städerna och ändå har rätt mycket teknisk utveckling och säljer överallt. Jag tycker också att ägandeformen är rätt spännande.

Tjeders är sedan 1989 personalägt via en personalstiftelse. Marie Svensson menar att ägandeformen kan vara intressant för andra företag som står inför ett generationsskifte och där det inte finns någon som vill ta över.

— Det kan ju vara något att sprida vidare i stället för att bolagen läggs ner. För det är en utmaning i dag.

Hur tycker du att ägandeformen har fungerat för Tjeders?

— Den fungerar bra. Det var tufft när det var tuffa tider för då hade vi inget stort investmentbolag som kunde skjuta till pengar. Det har vi jobbat oss till. Nu är vi både ett starkt företag och en stark ägare, säger Marie Svensson.

Tjeders Industri AB

Vd: Marie Svensson.

Grundat: 1942 av Lars-Axel Tjeder.

Verksamhet: Levererar larm till sjukhus, trygghetsboenden och larmföretag. Tillverkar produkter i egen fabrik i Malmköping. Företaget har även egen mjuk- och hårdvaruutveckling.

Omsättning: Drygt 50 miljoner kronor.

Antal anställda: 35

Ägare: Personalägt via en personalstiftelse.

Läs mer om dessa ämnen

Flennäringsliv