Niklas Edmark är ny näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun.

Niklas Edmark brinner för att utveckla Eskilstuna

Eskilstuna

Niklas Edmark tillträdde tjänsten som näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun den 1 oktober.

— Det känns jättebra, säger han.

Niklas Edmark är 37 år och har en magisterexamen i ekonomi i botten. Han har tidigare arbetat i finansbranschen som företagsrådgivare och ställföreträdande kontorschef inom olika banker. Han har arbetat på näringslivsenheten i Eskilstuna kommun i tre år, bland annat med näringslivsutveckling och framtagandet av Affärsplan Eskilstuna tillsammans med näringslivet.

— Senaste tre åren har jag arbetat som biträdande chef och näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun. Innan jag började på Eskilstuna kommun arbetade jag på olika positioner på två olika banker i cirka tio års tid, säger Niklas Edmark.

Att människor har ett arbete att gå till är en grundförutsättning för ett väl fungerande samhälle.

Niklas Edmark tar över efter Mattias Rossköld som slutade som näringslivsdirektör i juni för att i stället bli förvaltningschef i Halmstad. Mattias Rossköld var näringslivsdirektör i drygt två år. Kommundirektören Pär Eriksson är glad över att kommunen nu har rekryterat Niklas Edmar som näringslivsdirektör.

— Niklas kliver in fullt ut i rollen efter att ha varit tillförordnad näringslivsdirektör en tid. Hans kombinerade erfarenhet från finansbranschen och kommunen tillsammans med hans breda kontaktnät i näringslivet passar väl in nu när vi fortsätter det långsiktiga arbetet att utveckla näringslivsklimatet i Eskilstuna, säger Pär Eriksson.

Niklas Edmark

Ålder: 37 år.

Bor: Strängnäs.

Familj: Barne Ella, Sigge och Nils.

Fritidsintressen: Ishockey, matlagning och jakt.

Niklas Edmark säger att han är väldigt glad över att ha fått uppdraget som näringslivsdirektör.

— Att människor har ett arbete att gå till är en grundförutsättning för ett väl fungerande samhälle vilket gör det till en mycket viktig fråga.

Varför har du tagit jobbet?

— För att jag brinner för att utveckla Eskilstuna, under mina år på näringslivskontoret har jag varit med och arbetat fram hur vi ska arbeta med näringslivsutveckling och nu får jag möjlighet att ta ansvaret för att våra strategier omsätts till handling.

Eskilstuna har stora kvalitéer och väldigt bra förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt.

Hur ser du på ditt nya uppdrag?

— Att det är ett mycket roligt och utmanande uppdrag, Eskilstuna har stora kvalitéer och väldigt bra förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt. Min roll blir att fortsätta driva vår strategi att utveckla Eskilstuna i mycket nära samarbete med näringslivet.

Vilka blir de största utmaningarna för dig som näringslivsdirektör?

— Arbetslösheten. I dag har vi över 13 procent arbetslöshet men samtidigt har väldigt många av våra företag problem med att rekrytera nya medarbetare. För att klara det behöver vi dels fortsätta att utveckla hur vi arbetar med yrkesinriktade utbildningar och tänka nytt hur vi kan ta tillvara på människors befintliga kompetenser och erfarenheter. En annan utmaning är att säkerställa att vi möter våra befintliga företag och nyetableringar på ett samlat, tydligt och professionellt sätt.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv
Relaterat