Helena Thelin är ny platschef för Pfizer i Strängnäs.— Jag kommer att fortsätta utveckla verksamheten, säger hon. Foto:

Pfizers nya platschef gillar förändringar

Strängnäs

Helena Thelin tillträdde som ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs den 1 januari.

— Jag ser mig som en ständig förändringsledare och jag har mycket stort förtroende för mina medarbetare, säger Helena Thelin.

Hon är chef för Pfizer Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser och vaccin.

— Vår verksamhet i Strängnäs har verkligen utvecklats de senaste åren, något som jag vill ta till nästa fas. Genom ett målmedvetet och fokuserat arbete har vi lyckats optimera befintliga processer, bygga in en högre grad av flexibilitet och öka effektiviteten avsevärt. Jag kommer att fortsätta utveckla verksamheten och bygga kompetens för framtida möjligheter för befintliga såväl som eventuella nya produkter. Det är glädjande att Sverige är konkurrenskraftigt i avancerad tillverkning som bioteknik, en tillverkningssektor som är av stor vikt för Sveriges export i dag och i framtiden. Strängnäs har en viktig roll i Pfizers globala produktionsnätverk.

Helena Thelin efterträder amerikanen Christopher Siegmund som är kvar inom Pfizer och tillträder en tjänst USA. Helena Thelin har lång erfarenhet från högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel, senast som chef för Teknik och Säkerhet Hälsa Miljö på anläggningen i Strängnäs.

— Jag har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och har haft ledande tjänster inom Pfizer 2003-2011 därefter arbetade jag några år som chef på AstraZeneca innan jag återvände till Pfizer 2016 som chef för Teknik och Säkerhet Hälsa Miljö. Jag valde att återvända till Pfizer då jag anser att det är en attraktiv arbetsgivare med en bra kultur som passar mig och min ledarstil.

Helena Thelin Foto:

Utöver en investering på cirka en och en halv miljard kronor inför öppningen av multiproduktionsanläggningen 2009 har Pfizer genomfört ytterligare investeringar i hundramiljonersklassen för att möjliggöra produktion av fler produkter, inte bara för Pfizer utan också som kontraktstillverkare för andra läkemedelsföretag.

— Vi arbetar ständigt med effektiviseringar av våra processer och anläggningar vilket ger utrymme för framtida möjligheter för befintliga såväl som eventuella nya produkter. En annan viktig komponent är ständig utveckling av vår personal och kommande rekryteringar.

Pfizer i Strängnäs har i dag cirka 230 anställda. Företaget anlitar dessutom en del konsulter för att täcka arbetstoppar och investeringsprojekt.

— Vi räknar med att utöka personalstyrkan för de volymökningar som ligger i prognosen för de kommande åren. Vi har pågående rekryteringar och då söker vi bland annat operatörer, kvalitetsingenjörer och laboratoriepersonal.

Är Strängnäs kommun en attraktiv plats för att bedriva bioteknologisk tillverkning?

— Strängnäs är trots sin litenhet geografisk intressant då vi ligger mitt i det stora Life Science klustret Stockholm, Uppsala och Södermanland. Men även närheten till Örebro och Västerås som har företag och utbildningscentra som riktar sig mot life sciencesindustrin är viktig. Vi är starkt beroende av samarbete lokalt och Strängnäs kommun har alltid varit hjälpsamma i våra satsningar för framtiden. Många av våra viktiga leverantörer hittar vi i närområdet.

Vi räknar med att utöka personalstyrkan för de volymökningar som ligger i prognosen för de kommande åren

Vilken betydelse har bioteknologisk tillverkning för Sveriges export?

— Läkemedel är en av Sveriges viktigaste exportnäringar. Life Science är ett uttalat prioriterat område för regeringen och har stor betydelse för den långsiktiga konkurrenskraften. Det är en tuff global konkurrens då många länder gör omfattande satsningar. Därför är det glädjande att regeringen nu satsar långsiktigt och etablerar ett permanent kontor för life science på näringsdepartementet.

Helena Thelin menar att framtidens konkurrenskraft finns i kunskapsintensiva branscher som präglas av högteknologi och hög innovationsgrad.

— Modern bioteknologisk tillverkning är en avancerad högteknologisk verksamhet med höga tekniska, medicinska och logistiska krav. Det gör att vi i Sverige kan hävda oss i konkurrens med lågkostnadsländer. Det händer mycket inom ny teknik och digitalisering och att ligga i framkant på det området innebär ytterligare konkurrensfördelar. I dag görs stora nyinvesteringar i läkemedelstillverkning i Sverige av många företag.

Helena Thelin

Yrke: Chef för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs.

Ålder: 54 år.

Bor: Södertälje.

Familj: Gift med Christer och har två vuxna barn.

Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner. Går gärna på olika musikevenemang. Delar en häst och intresset för ridning med dottern.

Pfizer i Strängnäs

Sveriges största anläggning för kommersiell tillverkning av bioteknologiska läkemedel.

Antalet anställda uppgår till cirka 230. Företaget anlitar dessutom ett antal konsulter.

Läkemedel och vaccin produceras i den cirka 6000 kvadratmeter stora anläggningen.

Det mest jämlika privata företaget både 2015 och 2016, enligt jämställdhetsindexet JÄMIX®.

Läs mer om dessa ämnen

IFK Strängnäsnäringsliv