• Mälarplast, med vd Peter Wall, ser affärsmöjligheter i återanvändning av plast. Foto:
  • Arne Jonsson (C), kommunalråd i Eskilstuna.
1/

Plastavfall blir nya affärsmöjligheter i Eskilstuna

Eskilstuna

Det finns lokala affärsmöjligheter i återanvändning av plast. Det visar ett projekt som har pågått under våren. Nu satsar Eskilstuna kommun och företaget Mälarplast på att utveckla arbetet ytterligare.

I Eskilstuna finns det flera företag som tillverkar plastbaserade produkter, bland annat Stiga Sports AB och Mälarplast AB. Avfall från plast är svårt att hantera för återvinning och har en hög klimatpåverkan. Däremot kan plast användas som råvara i en tillverkningsprocess eller som återanvändning vid nyproduktion.

— Plast tillverkas idag till 98 procent av fossil råvara och bidrar därmed i hög grad till klimatpåverkan vid såväl tillverkning som förbränning eller kompostering/nedbrytning av produkten. Eskilstuna kommun vill vara med i ett projekt som har som syfte att hitta mer hållbara lösningar, säger kommunalrådet Arne Jonsson (C).

I våras genomfördes projektet RePlast. Syftet var att öka kunskapen om bioplast, plastavfallsflöden och produktionsbehov av plast.

Projektet visade att det finns lokala affärsmöjligheter i återanvändning av plast. Kommunen och Mälarplast har därför valt att utveckla arbetet ytterligare. Tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö har de ansökt om 800 000 kronor från Vinnova för att genomföra ännu ett plastprojekt.

Projektet kommer framför allt att handla om utveckling av ytterligare affärsmodeller för att företag ska kunna använda plast på ett mer hållbart sätt.

— Det har varit intressant att vara med i projektet RePlast. Vi ser nu möjligheter till nya ekonomiskt och resurshushållningsmässigt hållbara affärsupplägg som det ska bli spännande att utveckla vidare, säger Peter Wall, vd för Mälarplast.

RePlast

RePlast var ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Stiga Sports AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB och Mälarplast AB.

Projektet finansierades av statens innvoationsmyndighet Vinnova och är en del av Affärsplan Eskilstuna.

RePlast hade som målsättning att öka kunskapen om bioplast hos medverkande parter, se över avfallsflödena för plast samt utveckla nya affärsmodeller för plast utifrån principerna för cirkulär ekonomi.

Projektet har varit framgångsrikt där aktörerna hittat nya affärsmodeller som nu ska utvecklas vidare.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv
Relaterat

Mest delat denna vecka