Politikerna om matchningsproblematiken

Sörmland

Affärsliv har frågat politikerna på Sörmlandsbänken i riksdagen om vad de vill göra åt matchningsproblemet på arbetsmarknaden. Sex av de elva ledamöterna som är invalda för valkretsen Södermanland har besvarat enkäten. Här redovisar vi deras svar:

Frågan: Vad vill du och ditt parti göra för att uppnå effektivare matchning på arbetsmarknaden?

Lotta Finstorp (M): — Sörmland har onekligen stora utmaningar med Sveriges högsta arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare har brist på arbetskraft. Därför måste fler unga fullfölja gymnasieutbildningen. Vi vill tillsammans med Alliansen att fler, nyanlända och unga, ska ges bättre möjlighet att lära sig jobbet på jobbet genom en ny förenklad anställning s k inträdesjobb. Dagens ineffektiva arbetsmarknadsutbildningar är dyra och leder inte till jobb. Vi vill istället införa en ny yrkesutbildning med direkt koppling till bristyrken. Vi har även förslag för ökade möjligheter till omställning under hela arbetslivet.

Caroline Helmersson Olsson (S): — Fler måste utbildas för att rustas för jobben, vi gör stora satsningar på det. Vi vet att en gymnasieutbildning ökar chanserna på arbetsmarknaden. Vi utvecklar yrkesprogrammen och gör insatser så att fler väljer dem. Vi satsar på ett Kunskapslyft, utökar till 78 000 platser nästa år, 2021 93 000. Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet måste effektiviseras. Bättre matchning och validering, mer samverkan skola-arbetsliv, skärpta krav på alla arbetslösa att söka och utbilda sig är viktiga åtgärder. Vuxenutbildningar byggs ut. Fler kan nu kombinera utbildning och arbete, t ex snabbspåren.

Fredrik Olovsson (S): — Matchningsproblemet är framförallt ett kompetens- och utbildningsproblem. Därför genomför vi ett brett kunskapslyft med fler utbildningsplatser på Yrkesvux, Yrkeshögskola och på Universitet och högskolor. För att fler ska kunna plugga förstärker vi studiestödet på flera olika sätt. Vi inför också en utbildningsplikt för nyanlända som inte har tillräcklig kompetens eftersom rejäla kunskaper är nödvändigt för att man ska få plats på den svenska arbetsmarknaden. Genom investeringar i bostäder och infrastruktur kan flytt och pendling underlättas och därmed också rörligheten på arbetsmarknaden.

Lotta Johnsson Fornarve (V): — Vänsterpartiet vill att Arbetsförmedlingens uppdrag och arbetssätt effektiviseras. Bland annat behövs fler arbetsmarknadsutbildningar som svarar mot behoven på arbetsmarknaden, och att Arbetsförmedlingens handläggares möjligheter att anvisa också till andra utbildningar blir större. Vidare ser Vänsterpartiet ett behov av fler branschspecialiserade förmedlingskontor, och att Arbetsförmedlingen samverkar tätt med arbetsmarknadens parter för att kunna ge de tjänster som för tillfället bäst behövs.

Erik Bengtzboe (M): — För det första behöver arbetssökande få en bättre vän än Arbetsförmedlingen. AF har misslyckats, behöver läggas ner och ersättas med en fungerande verksamhet. Sörmland har högst arbetslöshet i landet, här vore ett bra ställe att på prov tillåta andra att förmedla jobb. Vi måste också göra det mer attraktivt att anställa även de som saknar kompetens, och se till att man får chansen att lära sig jobbet på plats på jobbet, så kallade Inträdesjobb. Långsiktigt handlar det även om bättre skola och utbildning. Skolresultaten måste bli bättre, och vi behöver en yrkesutbildning värd namnet.

Hans Ekström (S): — Det är en prioriterad fråga. Vi socialdemokrater satsar på fler utbildningsplatser, t ex ökar vi med 18 000 platser på Kunskapslyftet vilket ger sammanlagt 78 000 platser 2018. Fler får också möjlighet att kombinera arbete med utbildning. Vi utökar platserna på högskola och universitet, Yrkes Vux och folkhögskolor. Även Yrkesförarutbildningen ökas med 1 000 platser. Vi har också skrivit motioner där vi vill att de regionala utvecklingsmedlen omfördelas så att län med hög arbetslöshet får mer och att platserna för Yrkeshögskoleutbildningar tar större hänsyn till rådande arbetsmarknadsläge.

Sörmlandsbänken

Sörmlandsbänken består av 11 ledamöter i riksdagen, fyra socialdemokrater, tre moderater, två sverigedemokrater, en vänsterpartist och en miljöpartist.

En presentation av ledamöterna på Sörmlands riksdagsbänk finns här.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlandnäringsliv
Relaterat