Gösta Reinl, vd Eskilstuna Fabriksförening. Foto:

Stark industrikonjunktur i Eskilstuna

Eskilstuna

Den lokala industrikonjunkturen fortsätter att vara stark. Det visar Eskilstuna Fabriksförenings senaste konjunkturbedömning.

Eskilstuna Fabriksförening genomför fyra konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin.

— Den starka konjunkturen har en fortsatt positiv utveckling, säger Gösta Reinl, vd för Eskilstuna Fabriksförening.

Orsaken till den positiva utvecklingen är bland annat att den globala orderingången ökar.

— Samtliga indikatorer för kommande kvartal bedöms utvecklas positivt, dock med en viss förskjutning mot en oförändrad situation, säger Gösta Reinl.

Andelen företag som bedömer att situationen kommer att bli bättre eller vara oförändrad när det gäller konjunktur, nya förfrågningar och orderingång ligger på en historiskt hög nivå.

— Vi kan konstatera att orderstocken ökar vilket hänger samman med en stark orderingång och högt kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningarna. Likviditeten i företagen är i princip oförändrad, vilket är positivt när volymerna har ökat under en lång tid. Beträffande sysselsättningen är risken för nedskärningar låg och behovet av kompetens fortsatt hög.

När det gäller lönsamheten bedömer 44 procent av företagen att utvecklingen är bättre och endast 3 procent tror på en försämring.

— För industrin ser vi en risk i att underleverantörerna har svårt att hinna med att leverera till sina kunder, vilket kan försvåra för kunderna att möta efterfrågan, säger Gösta Reinl.

— Globalt är vi fortsatt i behov av gynnsamma växelkurser av svenska kronan, speciellt mot euro, dollar och pund. Den globala tillväxten är stark i alla regioner, vilket gynnar de svenska exportföretagen och deras underleverantörer.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv
Relaterat