• Företagen i Sörmland är mest positiva i hela landet.
  • Svenskt Näringslivs regionchef Björn Lindgren.
1/

Stark konjunktur i Sörmland

Sörmland

Konjunkturen är stark för företagen i Sörmland. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det tredje kvartalet.

— Det är naturligtvis väldigt glädjande, säger regionchefen Björn Lindgren.

— Det är en stark signal som företagen ger i Södermanland, starkare än i riket som helhet, säger Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Fyra gånger per år svarar företagen i Svenskt Näringslivs panel på frågor om hur de förväntar sig att produktion/försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utvecklas under de kommande sex månaderna. Den senaste undersökningen visar att företagen är positivare än på många år.

— Företagen känner en optimism nu och känner att orderläget är så pass bra att man kommer att kunna producera mycket. De företag som är mer försäljningsinriktade känner också att det är en hög efterfrågan och att det finns kunder som vill handla mycket. Det är väldigt positivt för Sörmland i det här läget, säger Björn Lindgren.

På frågan om företagens produktion/försäljning de kommande sex månaderna är företagen i Sörmland de mest positiva i hela landet. 63 procent av företagen väntar sig en högre produktion/försäljning, 30 procent en produktion/försäljning på oförändrad nivå och endast 7 procent av företagen väntar sig en lägre nivå.

— De mer produktionsinriktade företagen känner av en stark efterfrågan hos sina kunder. Orderläget ser bra ut. Det grundas i sin tur på att vi har en hög efterfrågan internationellt. Exporten går bra. Vi har också en stark inhemsk efterfrågan. Det byggs väldigt mycket just nu, säger Björn Lindgren.

När det gäller förväntningar om investeringar de kommande sex månaderna är det endast företagen i Kronoberg som är mer positiva än företagen i Sörmland. 37 procent av företagen i Sörmland förväntar sig högre investeringar, 60 procent en oförändrad investeringsnivå och 3 procent en lägre nivå.

När det gäller antal anställda är det endast i tre län som företagen är mer positiva än i Sörmland. En allt större andel av företagen i Sörmland uppger nu att de kommer att anställa ny personal.

— Det är bra om denna starka konjunktur kan hålla i sig en längre tid så att det blir ett ordentligt tillskott av nya jobb i Södermanland för att länets höga arbetslöshet ska kunna gå ner. Det är tydligt att företagare efterfrågar arbetskraft. Man har successivt byggt upp en starkare efterfrågan på arbetskraft, säger Björn Lindgren.

— Det innebär också en stor utmaning att man hittar en bra matchning. Företagen har svårt att hitta arbetskraft som har de erfarenheter och kompetenser som de behöver. Det är viktigt att matchningen här fungerar på ett bra sätt.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlandnäringsliv
Relaterat