• Andreas Zandrén är vd för Stiga Sports. Foto:
  • Kronprinsessparet. Foto:
1/

Stiga stöttar kungligt initiativ för ungas hälsa

Eskilstuna
annons

Stiga Sports Sports är ny samarbetspartner till Kronprinsessparets initiativ för barn och ungas hälsa Generation Pep, GEN-PEP.

GEN-PEP är en organisation som verkar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska beredas möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Initiativtagare till stiftelsen är Kronprinsessparet och man arbetar tillsammans med engagerade aktörer från hela samhället – från lokala eldsjälar och politiker till ideella organisationer, offentliga institutioner och privata sektorn.

— GEN–PEP:s grundmålsättning att inte bara peppa den unga generationen till att leva ett aktivare liv utan att även skapa förutsättningar att faktiskt göra det, tycker vi är värt all beundran, säger Stiga Sprots vd Andreas Zandrén.

Bland övriga samarbetspartners i Kronprinsessparets stiftelse GEN-PEP märks IKEA, H&M, Ica, Telia, MTG och TV4.

— När vi blev klara över vilka andra företag och organisationer som redan fanns med i samarbetet insåg jag att vi tillsammans verkligen har goda förutsättningar att skapa skillnad, säger Andreas Zandrén.

Stiga Sports konkreta bidrag till GEN-PEP:s arbete består av ett par olika moment. Det handlar dels om att varje år välja ut en eller fler produkter ur företagets sortiment som märks med GEN-PEP:s logotyp och säljs till ett förmånligare pris. Dels att Stiga Sports i samråd med GEN-PEP skänker utrustning till utvalda projekt runt om i landet.

— Med Stiga Sports får vi ytterligare en handlingskraftig aktör med i vårt arbete att öka kännedom, förändra och påverka människors levnadsvanor, kommenterar Lenka Prokopec Karlberg, på GEN-PEP.

— Vi har stora förväntningar på samarbetet och är övertygade om att vi alla gemensamt kommer att kunna åstadkomma positiva effekter på våra barn och ungdomars hälsa och välmående.

GEN-PEP

GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena företag, organisationer och människor för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaNäringsliv
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka