PARTNERSKAP i Affärsliv 2018

Kunden har bokat sig för alla 6 nr
Ordinarie pris med den fastlagda rabatten på 35%/införande gäller
Partnern bjuds in till 2 lunchmöten, ett i slutet av februari och det andra i september, ALLA partners bjuds in.
Joachim Sorbe berättar om nuläget för Affärsliv, Jimmie Näslund deltar och berättar ex om nuläget för EK, undertecknad samt de säljare som vill deltar, mingeltid, ev mindre workshops.
Självklart bjuds det på lunchen!
Lokal/plats beror på antal deltagare
Kundens egen logga på webben för Affärsliv


VÅRA PARTNERS 2018