Arbetslösheten har sjunkit med 0,5 procent det senaste året, enligt Arbetsförmedlingen. Foto:

Arbetslösheten fortsätter minska – så ser det ut i din kommun

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för maj 2018 visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka, såväl bland inrikes som utrikes födda.

Totalt har arbetslösheten i Sverige sjunkit med 0,5 procent – från 7,3 till 6,8 procent – mellan maj 2017 och maj 2018.

I maj 2017 var 353 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en siffra som ett år senare sjunkit till 338 000, skriver myndigheten i ett pressutskick.

Även om arbetslösheten sjunker bland såväl inrikes som utrikes födda är glappet mellan grupperna fortfarande avsevärt.

138 000 av de arbetslösa är inrikes födda, en nedgång med 9 000 sedan i fjol. Resterande 200 000 är utrikes födda, jämfört med 206 000 i fjol.

Totalt ligger arbetslösheten för inrikes födda på 3,5 procent – motsvarande siffra för utrikes födda är 20,2 procent. Detta förklarar Arbetsförmedlingen med att många av de nyanlända som kommit till Sverige nu är inskrivna hos myndigheten.

Läs mer om dessa ämnen

Arbetsmarknad