– Transaktionen ger både Assa och Capman flexibilitet i utnyttjandet och möjligheter till renovering och förbättring av fastigheten för att anpassa den för ytterligare hyresgäster i framtiden. Vi tycker att Eskilstunamarknaden utvecklas på ett mycket positivt sätt, säger Per Tängerstad, partner på Capman Real Estate.

Peter Kazinczy är vd för Assa AB:

– Inom koncernen Assa Abloy har man som strategi att inte äga sina fastigheter. Vi fann att Capman är en bra ägare. De har kapital. De har en ambition att utveckla fastigheten, säger han.

Fastigheten är 58 000 kvadratmeter stor. Eftersom den har ansetts vara för stor för företagets verksamhet har Assa under flera år övervägt att flytta till andra lokaler i Eskilstuna. ASSA tittar löpande på andra intressanta lokaler.

– Vi är inte intresserade av att flytta ut på kort sikt utan vi har valt att bli hyresgäst hos Capman, säger Peter Kaziczy.

Inom koncernen Assa Abloy har man som strategi att inte äga sina fastigheter.

Peter Kazinczy

Företaget fokuserar nu på den stora omorganisation som innebär att Assa AB i Eskilstuna tar över cylinderproduktion från andra bolag i koncernen. Samtidigt flyttas lager- och distributionsverksamheten från Eskilstuna till Göteborg. Under omorganisationen kommer företaget tillfälligt att behöva större lokalytor.

Capman kommer att låta andra hyresgäster hyra in sig i de delar av fastigheten som Assa inte använder.

– Hur mycket vi kommer att avstå beror på hur mycket plats som de nya linerna ska ha, säger Peter Kazinczy.

Det kan fortfarande bli aktuellt att helt lämna fastigheten när hyresavtalet löper ut.

– Vi är inte på något sätt främmande för att flytta, men nu är prioriteringen att klara av omstruktureringsprojektet. När det känns som att det är klart får man fundera på om vi ska flytta eller bli kvar lite längre än vad som står i avtalet just nu. Om Capman är en bra hyresvärd, om de investerar i fastigheten så är det en möjlighet att vara kvar.

Enligt vd Peter Kazinczy har Assa AB fortsatt stabil intjäning vilket innebär att företaget kan jobba långsiktigt. Ambitionen är fortfarande att antalet anställda i Eskilstuna - 300 - ska vara oförändrat när omorganisationen är klar.