Trots att Venue retail group vidtagit ett antal kostnadsbesparingar och försäljningsdrivande åtgärder inom ramen för rekonstruktionen kan nu konstateras att detta inte räcker. Efter stort försäljningsbortfall i samband med coronaviruset, på mellan 70 och 80 procent, kan det konstateras att bolaget i dag är insolvent. På grund av detta har Venue retail group i dag lämnat in en ansökan om konkurs till Stockholms tingsrätt.

Varumärkena Accent, Morris och Rizzo ingår i bolaget Venue retail group AB samt avdelningar inne i varuhusen NK. Bolaget har totalt 114 butiker och uppåt 420 anställda.