Projektet är ett samarbete mellan företagen Ramboll, Rise, Trafikverket och kommunerna Eskilstuna, Skellefteå, Gotland och Lund.

– Vi börjar samarbetet med fyra kommuner med målsättningen att hitta vägar framåt för alla kommuner, säger Håkan Burden, projektledare från Rise, och fortsätter:

– Det är ett angeläget arbete som relaterar till flera av delmålen i Agenda 2030. Tekniken för mer hållbara transporter används redan i stadsmiljö och nu är det dags se hur den kan växla upp till utökad kollektivtrafik för fler än stadsborna.

Innovationsprogrammet Drive Sweden och Trafikverket har beviljat medel för att ta fram en studie baserad på svenska kommuners lokala omständigheter och internationella aktörers tekniska möjligheter och därmed skapa underlag för upphandlingar och ett praktiskt genomförande.

– Landsbygdens tillgänglighet är mer eller mindre helt byggd på biltrafik, vilket är ohållbart ur flera aspekter, både för klimatet och ur ett inkluderande perspektiv. Nu måste vi vända på alla stenar för att hitta hållbara lösningar som funkar både socialt, ekonomiskt och inte minst ekologiskt, säger Joakim Ahlberg, deltagare i projektet från Ramboll, och avslutar:

– Självkörande bussar kan innebära ökad turtäthet utan märkbart högre kostnader, vilket innebär att fler kan låta bilen stå.

Projektet Självkörande fordon på landsbygd utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.