– Vi kallar det webbinarium och det blir ett forum för dialog och en chans att räta ut en del frågetecken, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S)

För att undvika konkurser och uppsägningar föreslår kommunledningen riktade insatser för att stimulera företagens omsättning och sysselsättning. 

Förra veckan presenterade Eskilstuna kommun ett åtgärdspaket för lokala branscher som drabbats ekonomiskt av covid-19. Bland annat föreslås förlängda betaltider och specifika åtgärder för restauranger, detaljhandel och liknande verksamhet.

– Både jag och vår näringslivsdirektör, Niklas Edmark, var överens om att läget krävde snabbhet framför att det skulle bli perfekt från början. Sedan vi presenterade vårt åtgärdspaket har vi fått en hel del förfrågningar om hur villkor och ärenden ska tolkas. Det här är ett sätt att skapa en plattform för dialog med drabbade parter, säger Jimmy Jansson.

Han utesluter inte fler stimulanser från kommunens sida och försäkrar att man inte kommer att "knuffa omkull" verksamheter som eventuellt fortfarande har det svårt i höst.

För att underlätta för företagare och föreningar möjliggör kommunkoncernen bland annat:

Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda lokaler och anläggningar till och med sista september.

Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.

– Under webbinariet går det också att ställa frågor till experthandläggare från miljö- och räddningstjänsten, stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningskontoret/näringsliv, säger Jimmy Jansson.