– Att regeringen nu instiftat ett life science-kontor ser jag som en viktig pusselbit för att utveckla Sverige till den världsledande nationen inom life science, sa Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige, i samband med besöket.

Pfizer vill att regeringen även ska värna reglerna för skyddstiden för läkemedels produktresuméer så att kopior av originalläkemedel inte får börja tillverkas tidigare än idag.  

– Förslaget som ligger har forcerats fram i EU. Man måste stoppa upp processen och göra en bättre konsekvensanalys. Vi vill att man ska behålla den tid för skyddet som är i dag och inte ge avkall på det för då ger man inte samma incitament till fortsatt forskning och innovation, sa Malin Parkler.

Statsrådet Ann Linde sa att hon skulle ta med sig företagets synpunkter i den fortsatta diskussionen. Besöket ägde rum den 3 maj på Pfizers bioteknologiska anläggning i Strängnäs som har 240 anställda.

– Vi ligger just nu i fas för att göra ytterligare en större utbyggnad i multiproduktanläggningen för att kunna möta de volymer som vi har framåt, berättade Pfizers platschef Helena Thelin.

Fabriken tillverkar tillväxthormon, tillväxthämmande hormon, medel mot blodpropp och vacciner. Fabriken har även kontraktstillverkning av läkemedel mot ledgångsreumatism. Både produktion och antalet anställda ökar.

– Vår positiva utveckling visar att vi är konkurrenskraftiga ur ett globalt perspektiv och adresserar samtidigt viktiga framtidsfrågor såsom kompetensförsörjning, bolagsskatt och handelshinder, sa Helena Thelin.

Malin Parkler menade att det är viktigt att landstingen får de resurser de behöver.

– Man måste vara innovationsvänlig och framåt i sjukvården.

Ann Linde sa att regeringen har satt i gång det största trygghetsprogrammet i modern tid.

– Vi satsar flera miljarder på sjukvården, till exempel genom en halv miljard till cancervården och en halv miljard till förlossningsvården. Vi har 100 000 fler jobb i välfärden.