På tisdagskvällen träffades aktörer från det lokala näringslivet och kommunen för den fjärde (Be)stämman.

– Det är ett gemensamt förändringsarbete med fokus på att öka sysselsättningsgraden i kommunen, säger Maria Lönnerek på Affärsplan Eskilstuna.

En av de främsta målsättningarna är att ungdomsarbetslösheten ska vara under rikssnittet år 2022.

Artikelbild

| Frida Hedström är integrationsstrateg på Eskilstuna kommun.

– Det kan vi nå. I dagsläget ligger den nationella ungdomsarbetslösheten på nio procent och med rätt insatser kan Eskilstuna ta sig under den nivån inom ett par år, säger Maria Lönnerek.

Hon ser en stark potential i Eskilstuna och tror på en positiv näringslivs- och samhällsutveckling för kommunen.

­– Engagemang är A och O. Det finns ett överskott med kompetens i Eskilstuna och genom samverkan mellan näringsliv och det offentliga kan vi nå ännu längre, säger Stina Adolfson Kiviaho på Affärsplan Eskilstuna.

Förra året beslutades att fokus skulle läggas på att inkludera fler företagare i prioriterade områden. Årets arbete går ut på att satsa på insatser för att utveckla och skapa en affärsplan för hela kommunen, med målsättning att stimulera tillväxt och sysselsättning.

Artikelbild

| Stina Adolfson Kiviaho passar på att föreviga det myllrande minglet innan stämman drar igång.

– Vi har ett segregerat näringsliv i Eskilstuna och områden med låg köpkraft har också svårare att attrahera näringsidkare. Vi vill fokusera på jobbskapande för att få igång det lokala näringslivet och för att det ska lyckas är det avgörande att människor kommer i sysselsättning, säger kommunens integrationsstrateg Frida Hedström.

Under kvällen bildades tre nya arbetsgrupper som ska jobba med Affärsplan Eskilstunas mål under det kommande året. Entreprenören och innovationsforskaren Anders Wikström, som tillsammans med Parken Zoo:s VD Sofia Larsson blir sammankallande i gruppen Talangevolution, ser fram emot uppdraget.

Artikelbild

| Entreprenören och forskaren Anders Wikström ska leda den nya gruppen Talangevolutione tillsammans med Parken Zoo:s VD Sofia Larsson.

­– Det här är mitt första engagemang i Affärsplan Eskilstuna och det känns bra. Jag bor här, men på grund av mitt arbete tillbringar jag för lite tid i staden. Eskilstuna har många fördelar och det kan vi dra nytta av.

Med den nybildade gruppen vill han identifiera alla de oupptäckta talanger som redan finns i kommunen och samtidigt försöka attrahera nya att komma hit.

Artikelbild

| Affärsplan Eskilstunas Maria Lönnerek och Stina Adolfson Kiviaho.

– Vi måste synliggöra att det finns utrymme att utveckla sin talang i Eskilstuna och det ska göras efter varje individs förutsättningar, säger Anders Wikström.

Han tror att kommunen lider brist på talanger inom flera områden där efterfrågan är stor.

– Jag skulle säga att Eskilstuna behöver fler ledarskaps- och entreprenörstalanger. Vi behöver också fler "ta sig för-talanger". Alla behöver inte starta egna företag men alla kan växla upp och ta sig för någonting, säger Anders Wikström.