Volvo CE, avdelningen inom Volvo, som har 2 000 medarbetare på sin anläggning i Eskilstuna visar fortsatt god lönsamhet. För det fjärde kvartalet 2019 gjorde segmentet anläggningsmaskiner en vinst på drygt 1,9 miljarder kronor – på helåret en ökning med 600 miljoner jämfört med 2018.

– Det har varit svårt att sia om utvecklingen. Vi såg en avmattning i höstas och även om flera viktiga EU-länder stod upp bra justerade vi arbetsstyrkan i Eskilstuna genom att säga upp konsulter, säger Anne Bast och fortsätter:

– Vi tar sikte på något lägre volymer till i år, men då ska man komma ihåg att vi har legat på väldigt höga nivåer under en längre tid. Vi är trots allt otroligt nöjda med helåret.

Artikelbild

| Anne Bast, pressansvarig på Volovo CE i Eskilstuna, ser trots det osäkra världsläget med tillförsikt på framtiden.

Hon beskriver Volvo CE som en stabil verksamhet redo att möta framtida utmaningar och i dagsläget är det inte aktuellt med några fler personalminskningar.

– Vi tar ett kvartal i taget och anpassar oss efter bästa förmåga. Det är ett osäkert världsläge och vi verkar i en konjunkturkänslig bransch. Att Storbritannien kommer att minska ligger i korten, men vi går starkt på många andra viktiga marknader.

För helåret ökade Volvo CE nettoomsättningen med 5 procent till 88 606 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 11 910 miljoner, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 13,4 procent. 

– Under Q4 steg Volvo Construction Equipments leveranser med 4 procent jämfört med föregående år, med tillväxt i Europa och Kina. Vi fortsätter att ta marknadsandelar med både grävmaskiner och hjullastare i Kina, världens största anläggningsmaskinsmarknad. Orderingången steg med 6 procent, säger Volvos vd Martin Lundstedt.

Förutom Volvos medarbetare kan också bolagets aktieägare dra lite extra på smilbanden. Volvos styrelse föreslår en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie samt en extrautdelning på 7,50 kronor. Det innebär en höjning med 30 procent jämfört med föregående år.

I februari kommer Volvo CE att börja ta emot order på både elektriska kompaktgrävare och elektriska kompaktlastare. Serieproduktion är planerad till Q3 2020 och försäljning riktas inledningsvis till selektiva marknader.

– Vår förbättrade lönsamhet och starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att både investera i vår framtid och återföra kapital till våra aktieägare, säger Martin Lundstedt.