– Den oro för framtiden som rådde innan årsskiftet har lagt sig något, säger Björn Lindgren, regionchef för Svenskt Näringsliv.