– Det är väldigt spännande att få jobba med heta startups, med idéer som verkligen kan få bärkraft, säger Oskar Mineur.

Han menar att det finns goda förutsättningar för företag inom flera olika branscher att växa i Sörmland.

– Eskilstuna är industritungt i botten och det kommer naturligtvis att starta många företag med kopplingar till det. På landsbygden finns det mycket matproduktion som är intressant. Det kanske inte startas så jättemycket där, men jag tror att det kommer att komma. Det tydligaste är det som handlar om digitalisering. Utifrån de befintliga möjligheter som finns skapar man nya smarta tjänster med hjälp av tekniken och idéerna.

Artikelbild

Oskar Mineur.

Create Business Incubator ägs av Munktells Science Park, Västerås Science Park och Sörmlandsfonden. Inkubatorn är en non-profit-verksamhet och har hittills hjälpt över 150 bolag att attrahera över en kvarts miljard kronor i kapital. Anställningen av Oskar Mineur är ett led i Creates satsning på att stärka startup-sektorn i Sörmland. Rolf Springfeldt, vd på Create Business Incubator, menar att Sörmland är fortfarande jungfrulig mark för startups.

– Det finns goda förutsättningar i form av ett engagerat regionförbund, närhet till Stockholm och en internationell flygplats. Vi ser också att det finns affärsänglar med ett regionalt och lokalt engagemang. När vi nu tar in Oskar får vi in kompetens med god förankring i det sörmländska innovationssystemet, vilket förbättrar vårt erbjudande i regionen, säger han.

Oskar Mineur kommer närmast från en tjänst som verksamhetsledare på Strängnäs Science Park. Han har tidigare varit näringslivsstrateg på Strängnäs kommun och projektledare på Tillväxtverket.

– Hela min karriär har jag arbetat med att hjälpa mindre bolag växa och hitta fast mark under fötterna. Create har en fantastisk verksamhet som hjälper startups att bygga strukturkapital och lägga grunden för fortsatt tillväxt, nyanställningar och expansion. Det är en väldigt spännande resa att få vara med och bidra till. I slutändan handlar det om Sveriges välfärd, säger Oskar Mineur.

Han menar att det finns väldigt bra förutsättningar för små företag att växa i Sörmland.

– Det är stora fördelar att vara en bit utanför Stockholm men ändå ha närheten till den marknad och nätverk som finns där. Du har dessutom många av de kvalitéer som du hittar i Stockholm, men det är inte lika tajt när det gäller boende och andra delar som skapar livskvalité för individen. Sedan finns det ett väl upparbetat nätverk för innovationsstödet. Vi har Sörmlandsfonden som agerar när det gäller finansiering. Det finns aktörer som Create, ALMI, Munktell Science Park och Strängnäs Business Park som kan fånga upp och vara ett stöd i företagens utveckling.

Oskar Mineur kommer att ha sin bas på Munktell Science Park i Eskilstuna. Han kommer även att tillbringa en del tid på Create i Västerås och på olika innovationsnoder i Sörmland, som till exempel hans tidigare arbetsplats Strängnäs Business Park. Han berättar att det första han kommer att göra på sitt nya jobb är att dammsuga Sörmland på startups.

– Vi vill fånga upp dem på ett tydligare sätt än vad vi har gjort tidigare.

En annan viktig uppgift blir att arbeta med tillväxtprojektet Växtzon som befinner sig i en uppstartsfas. Växtzon är ett EU-projekt som involverar nio olika företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige. Företag kan genom Växtzon få hjälp med kvalificerat affärsutvecklingsstöd, vägledning av erfarna affärscoacher, kompetenshöjande seminarier och stöd via investerarnätverk.