Region Sörmland redovisade för fjolåret ett resultat på 94,1 miljoner kronor. Gott så, men siffrorna bakom visar att det är en chimär i den mening att det är den finansiella verksamheten som bär upp region Sörmlands resultat.

Driften, själva verksamheten, går med stora underskott.

En kvarts miljard kronor gick i fjol till att betala hyrpersonal. Efter årets första tre månader fortsätter personalkostnader att stiga bland annat tack vare fler anställda, men också på grund av dyra lösningar för hyrpersonal.

Artikelbild

| Mats Widén, region Sörmlands finanschef.

Patientintäkterna sjönk i fjol, den köpta utomlänsvården ökade, försäljningen av läkemedel ökade också, och sjukvårdsdivisionerna kirurgi, medicin och psykiatrin gick i fjol med över en kvarts miljard i underskott jämfört mot budget.

Och ser man till årets första kvartal är det tack vare Mats Widén och region Sörmlands aktieportfölj som man återigen kan redovisa ett plusresultat, 222 miljoner.

Men då ska man veta att de finansiella intäkterna är 370 miljoner kronor. Det finansiella resultatet kan tillskrivas ett nytt redovisningssystem – nu ska man redovisa marknadsvärdigt, tidigare var det anskaffningsvärdet.

Region Sörmlands portfölj innehåller 4,8 miljarder kronor. 50 procent är placerade i aktierfonder, 40 procent i räntefonder och tio procent i bland annat fastighets- och hedgefonder. Utvecklingen i småbolagsfonder, som utgör stor del av aktiefonderna, har i år stigit med 23 procent.

Stor del av Mats Widéns arbete består i att följa fondutvecklingen, prata med personer som vill att region Sörmland ska investera hos just dem, träffa fondförvaltare och se till att de följer region Sörmland angivna etiska regler. Inga pengar ska investeras i bolag med anknytning till bland annat vapen, pornografi, alkohol, tobak eller som gör fossila avtryck.

­– Vi plockade bort en fond, som gjorde för stora koldioxidutsläpp, säger Mats Widén.

Men när Monica Johansson och Jonas Lindeberg applåderar Mats Widén är han medveten om att lyckan kan vara kortvarig.

­– Klart att det inte kan fortsätta så här. Tittar man på vad bolagen uppger i sina rapporter så är vi på väg in i en lågkonjunktur, säger han.

Då gäller det för Monica Johansson och Jonas Lindeberg att se om region Sörmlands hus.