Cookies/PUL

Allmänna villkor/cookies

Allmänna villkor för att skapa konto på SörmlandsMedias sajter (ekuriren.se, sn.se, kkuriren.se)

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för skapande av konto på EK-koncernens sajter. Genom att du registrerar dig på EK-koncernens sajter accepterar du vid var tid gällande allmänna villkor för den tillgång till våra webbplatser och tjänster som inloggning medger (PLUS).

För att få skapa ett konto måste du vara 16 år. För att kunna genomföra ett köp via vår hemsida måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Genom att du registrerar dig intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi kommer ständigt att försöka förnya och förbättra PLUS vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner. Meddelanden som du lägger upp på SörmlandsMedias sajter kommer att synliggöras för andra som har tillgång till PLUS eller webbplatsen.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på SörmlandsMedias sajter.

Bekräftelse på din registrering
Efter att du har gjort registreringen kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett och/eller ”Mitt Konto”. I bekräftelsen framgår vad du har registrerat och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta oss på kundservice@ekuriren.se.

Information om behandling av personuppgifter
SörmlandsMedia AB som tillhandhåller sajterna och PLUS kommer att behandla dina personuppgifter. Med SörmlandsMedia avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som ingår i koncernen. SörmlandsMedia AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sajterna utför.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare av PLUS. Vi har också som ambition att informera och underhålla dig som användare av PLUS samt tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

Möjligheten att tillhandahålla PLUS och våra webbplatser är beroende av finansiering från annonser på hemsidorna. Annonserna måste kunna göras relevanta och meningsfulla för att fylla sin funktion. För att åstadkomma detta behöver vi ditt samtycke att behandla dina personuppgifter på det viss som beskrivs i de Allmänna villkoren. Om du inte kan godta denna behandling och villkoren i övrigt ber vi dig att avstå från att registrera ett konto och att inte använda PLUS.

SörmlandsMedia AB är delägare i utvecklingsbolaget MKT Media AB (556684-3610). MKT Media utför databehandlingstjänster åt SörmlandsMedia och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. MKT Media kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av SörmlandsMedia. MKT Media lagrar dessa uppgifter i avidentifierad form. Uppgifterna kopplas momentant till en individ när så är nödvändigt för uppdatering och komplettering, och avidentifieras därefter genast.

SMABs och MKT Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera till dig vid en försäljning,

Uppgifter som samlas in
De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom registreringen eller genom att använda någon annan av de andra tjänster som vi erbjuder - själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Vi hämtar också information från externa källor för att hålla oss uppdaterade om och kunna komplettera dina kontaktuppgifter och för att se till att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi kan också komma att samla in
- teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av PLUS, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder; - information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet. - platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst. Se vidare om cookies.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

När du godkänner dessa allmänna villkor för PLUS samtycker du också till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

På samma sätt har du rätt att få information om vilka personuppgifter MKT Media har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till kundservice@ekuriren.se. Du har också alltid rätt att skriftligen av MKT Media begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Användning av uppgifter för marknadsföring
Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till SMAB genom skapande av konto och att utnyttja PLUS kan komma att användas av SMAB eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för göra PLUS så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via ”Mitt Konto”, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på kundservice@ekuriren.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

Om du bryter mot de allmänna villkoren Om du bryter mot dessa allmänna villkor äger SMAB rätt att stänga av dig från PLUS.

Systemkrav PLUS är anpassad för nyare versioner av webbläsaren Internet Explorer och Firefox för Windows och för Safari och Firefox för MacOS X. PLUS fungerar hjälpligt även med äldre versioner av ovan nämnda program men vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av sådana program.

Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av PLUS.

Cookies Vi använder oss av cookies på Sörmlandsmedias sajter. En cookie är en fil som innehåller en identifikation av din webbläsare. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som namn, adress etc. En cookie sparas i den enhet du använder för tillgång till PLUS (t ex dator, mobil, surfplatta), för att en webbplats ska känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen.

Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din enhet blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar.

EK använder sig av flera olika cookies, så som sessionscookies, insamlingscookies, funktionscookies och flashcookies. Detta innebär att SMAB använder cookies som hämtar in information, som exempelvis unikt datorID, från användarens dator (insamlingscookies) men även sådana cookies som är nödvändiga för att få tjänster att fungera (funktionscookies och flashcookies). En del cookies (sessioncookies) raderas om du varit inaktiv en viss tid.

De cookies SMAB använder används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera behörigheten och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom kräver ett antal tjänster cookies för att överhuvudtaget fungera. Vid exempelvis röstning används cookies för att undvika dubbelröstning. SMAB använder även cookies för trafikmätning, vilket är värdefullt för oss när vi ska vidareutveckla PLUS.

Sörmlandsmedias utvecklingsbolag MKT Media och flera av våra samarbetspartners tillåts också att sätta cookies från SMABs webbplatser för att få sina tjänster att fungera. MKT Media använder cookies för att kunna utföra databehandling på PLUS åt SMAB och våra samarbetspartners.

Vi tillåter också våra annonsörer att sätta cookies för att kunna mäta effekten av sin annonsering. Bland annat kan dessa mäta om samma användare har sett annonsen på flera ställen eller om användare som sett annonsen sedan går vidare till annonsörens hemsida. Annonsörerna får inte använda informationen på webbläsarnivå utan bara för att ta fram statistiska sammanställningar och att den raderas efter en begränsad tid.

Du kan välja bort att använda cookies, genom att stänga av cookiefunktionen i din webbläsare och i Adobe Flash Player. Då kan du dock få en del problem när du använder PLUS. Bl.a. kommer du inte att kunna logga in och annonsstyrningen kommer inte att fungera, vilket kan innebära att du ser en annons oftare än det var tänkt och att annonserna generellt blir mindre relevanta för dig.

Länkar
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Tillgänglighet
Vårt mål är att PLUS alltid ska fungera tillfredställande men PLUS levereras som det är och med den kvalitet det har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att PLUS ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Villkorsändring
Vi har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade allmänna villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på SörmlandsMedias sajter.

Överlåtelse
Dessa allmänna villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

Gällande lag och tvistlösning
Dessa allmänna villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kundservice
Du är alltid välkommen att kontakta oss på e-post kundservice@ekuriren.se.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Vi (”Sajten”) kommer att behandla dina personuppgifter. Med ”vi” eller ”oss” avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som vi ingår i.
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem.
Vi har som ambition att informera och underhålla dig som medlem samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster.
Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.
I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden, till exempel genom att bli medlem, använda våra tjänster, logga in på särskilda delar av Sajten eller genom att använda någon annan av de tjänster på Internet som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners.
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden.
Genom att godkänna våra allmänna villkor samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan.
Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen.
Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.
Om du har några frågor, kontakta ansvarig utgivare eva.burman@ekuriren.se