Liberalerna har flera förslag som skulle kunna minska klyftorna i Eskilstunas skolor. Foto:

Debatt: Allt börjar med en bra skola

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Höstterminens start innebär för mer än tusen sjuåringar i Eskilstuna en start på vägen mot att uppnå sina drömmar. Men alla har inte samma förutsättningar. Alla barn får inte en godnattsaga på kvällen. Alla barn har inte tillgång till böcker hemma. Alla barn får inte hjälp med läxorna.

Liberalerna var en gång med och drev igenom den allmänna folkskolan för ett mer jämlikt samhälle. Vi brinner fortfarande för att få en bättre skola för alla. I dag är det viktigare än på mycket länge.

I skolan kan helt nya världar öppnas. Barn och ungdomar får kunskap om nya världar, utvecklar sina kunskaper om framtida möjligheter till yrkesval, yrkesförberedande studier och möjlighet att plugga på universitet. Skolan ska ha mycket högt ställda förväntningar på eleven. Eleven har rätt till de allra bästa förutsättningarna och att undervisas av skickliga lärare.

Resultaten i grundskolan i Eskilstuna stiger glädjande nog. Men skillnaderna mellan skolor är väldigt stora. Det finns skolor där inte ens varannan elev blir behörig till gymnasiet. Bland nyanlända är det skrämmande få som klarar grundskolan. Det här skapar klyftor i samhället som vi liberaler inte kan acceptera. 

Liberalerna har flera förslag som skulle minska klyftorna i skolan i Eskilstuna.

Inför 10-årig grundskola. Liberalerna vill införa ett tionde skolår där förskoleklassen blir det första skolåret. Det ger möjlighet till fler år för att få grundläggande kunskaper i färdighetsämnen som matematik, läsning och skrivning.

Mer resurser till skolorna i Lagersberg, Fröslunda, Årby och Skiftinge. Om alla barn ska ha samma chans, behöver vi satsa mest där behoven är störst. I dag jobbar det fler obehöriga lärare på skolor i utsatta områden, när det borde vara precis tvärtom. I skolor med störst behov behövs de bästa lärarna och skolledarna. Vi vill satsa på att införa särskilda karriärtjänster med högre löner i utsatta områden.

Aktivt skolval minskar segregationen. Möjligheten att få välja skola är numera självklar. Den ökande bostadssegregationen har bidragit till ökade klyftor. Ett sätt att minska klyftorna är att elever med olika bakgrund, från olika stadsdelar, hamnar i samma klassrum. I Eskilstuna har vi sett positiva effekter av det fria skolvalet. Men att välja skola borde vara en självklarhet för alla – inte främst för den väletablerade medelklassen.

Liberalerna i Eskilstuna vill minska klyftorna i skolan och försvara friheten för dem som har minst frihet. Skolan ska kompensera för en orättvis start i livet, inte förstärka den. Vi vill bygga ett Eskilstuna där alla barn får en chans att uppfylla sina framtidsdrömmar.

 

Niklas Frykman

gruppledare Liberalerna Eskilstuna

andre vice ordf barn- och utbildningsnämnden

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietDebattskola och utbildning
Relaterat

Mest delat denna vecka