Att förbättra svensk arbetsmarknad kräver en genomtänkt strategi som är hållbar över tid och som tål evidensbaserad vetenskaplig forskning, skriver Daniel Thörner. Foto:

Debatt: Arbetsförmedlingen gör fantastiska insatser

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Något som är viktigare än någonsin i det "mediabrus" som finns i dag är att ta reda på fakta och att det som skrivs tål en vetenskaplig granskning. Därför gläder det mig att läsa artikeln "Arbetsförmedlingen effektiv för jobbskapande", publicerad den 1 februari i Dagens Nyheter. I den refereras till en studie av Daniel Fredriksson, doktor vid sociologiska institutionen och institutet för social forskning på Stockholms universitet, som visar att arbetsförmedlingen är mycket effektiv. Han har jämfört Sverige och 17 andra välfärdsstater mellan 1985 och 2012.

Arbetsförmedlingen har ett extremt komplext uppdrag med många svåra parametrar att ta ställning till, både vad det gäller myndighetsutövning och i samverkan med flera andra myndigheter. Arbetsmarknadspolitiska bedömningar måste vara objektiva och genomtänkta samtidigt som det ska matchas mot olika arbeten utifrån kompetens och utbildningsnivå för den enskilde.  

Detta kräver uthållighet, kompetens samt en förmåga att göra rätt bedömningar. Många står i dag långt ifrån arbetsmarknaden och då krävs det samordnade insatser från flera olika myndigheter samtidigt för att göra så korrekta insatser som möjligt, som blir till gagn för den enskilde individen. 

Vad jag vet finns det ingen evidensbaserad forskning som har kommit fram till slutsatsen att privata aktörer når bättre resultat än de offentliga. Varslet på 4 500 personer kan få negativa följder om vi inom de närmsta åren går mot en lågkonjunktur. Min uppfattning är att både det privata näringslivet och det offentliga behövs för att samordna insatserna på bästa möjliga sätt. 

Arbetsförmedlingen gör fantastiska insatser för många som står långtifrån arbetsmarknaden och erbjuder stöd och hjälp på flera olika sätt i samordning med flera olika aktörer både privata och offentliga. 

Detta varsel läggs samtidigt som något nytt privat alternativ inte ännu är på plats utan detta kräver offentlig upphandling. Och i samband med en lågkonjunktur kan detta leda till att den effektiva matchningen försämras och fördröjs.

Men det mest avgörande är att förbättra svensk arbetsmarknad och det kräver en genomtänkt strategi som är hållbar över tid och som tål evidensbaserad vetenskaplig forskning.

Daniel Thörner

Arbetsförmedlare

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsförmedlingenDebatt