• Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M), förklarar varför man har beslutat att säga nej till en folkomröstning om skolnedläggningar. Foto:
1/

Debatt: Att säga nej är att ta ansvar för helheten

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Vi tar ansvar för hela vår kommun, ett långsiktigt ansvar. Vi ska se till helheten, och vi ska sätta de cirka 35 000 invånarnas bästa för ögonen. Det är vårt ansvar att se helheten och att ta ansvaret för helheten.

Vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Strängnäspartiet bestämt oss för att släppa skygglapparna och de geografiska låsningarna i skolfrågan. Trots upprepade uppmaningar, under många år, från våra ansvariga tjänstemän, rektorer och lärare, har ingen vågat ta i frågan.

Vi tar nu ansvar och beslut;

* för att vi inte har anpassat våra lokalytor utan fortsatt som om ingenting har hänt när den kommunala skolan fått färre elever.

* för att vi i den kommunala skolan lägger pengar på för stora lokaler istället för på utbildning.

* för att vi inte kan försätta vara inaktiva och fastna i politiska låsningar och ärligt talat också rädsla för att genomföra den förändring som vi nu vill göra.

Allt detta menar vi måste få ett slut. Vi vill tillsammans med engagerade elever, föräldrar, lärare och rektorer successivt bygga en attraktivare kommunal skola där vi genom strukturella förändringar ger alla elever i Strängnäs kommun, oavsett om de går i en friskola eller i en kommunal skola den bästa skolan de kan tänka sig.

Det finns ett stort engagemang och driv i vår kommun, det avser vi att kanalisera till hög kvalitet, bra resultat och en framåtsyftande skolmiljö som tar vår skola in i 2020-talet.

Med en ambition om att faktiskt ta det ansvar vi tar på oss genom att driva igenom skolstrukturfrågan säger vi nej till en folkomröstning. Vi gör det av respekt för instrumentet folkinitiativ som vi menar ska bemötas ärligt. 

Vi ser två huvudorsaker till att säga nej till en folkomröstning. För det första finns det inte en enkel och tydlig fråga att ställa rörande skolstrukturen i en folkomröstning och därför är det olämpligt att genomföra en folkomröstning. För det andra är det inte lämpligt att genomföra en folkomröstning då vi avser att genomföra beslutet enligt skolutredningen innan en folkomröstning kan ske.

Vi måste skapa de bästa förutsättningarna för vår skolpersonal så att den kan skapa den bästa skolan och vi måste se till alla barns bästa och att alla barn ska få den bästa utbildningen.

Politiken ska ta ansvar och det menar vi att vi gör genom dessa beslut.

Jacob Högfeldt

kommunstyrelsens ordförande (M)

Maria Antropowa Ehrnfelt

ordförande Barn och Utbildningsnämnden (M)

Magnus Stuart

gruppledare Moderaterna i Strängnäs kommun

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunModeraternaDebattskola och utbildning
Relaterat