Aurora 17 är den största militära övningen i Sverige på 25 år. Är Sverige på väg att outsourca landets försvarsförmåga? frågar Vänsterpartiet. Foto:

Debatt: Aurora – en del av outsourcingen?

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I dag upprörs många av de ansvariga bakom privatiseringen av samhällets nyckelfunktioner av skandalen med Transportstyrelsen. Men lika lite som privatiseringsivrarna vill se själva grundproblemet, lika blinda är man för att Sverige är i full färd med att outsourca landets försvarsförmåga.

Aurora 17 är den största militära övningen i Sverige på 25 år. För första gången tillämpas värdlandsavtalet med trupper från hela sex Nato-länder. Sverige övar mot ett fiktivt land, vars gränser av en händelse sammanfaller med Rysslands.

Samtidigt genomför Ryssland övningen Zapad 17. Det blir trångt på och runt Östersjön då Aurora bland annat tilldrar sig på Gotland där amerikanska Patriotmissiler lär ska placeras ut. Risken för incidenter är stor samtidigt som omgivningen kan ges uppfattningen att vi på svensk mark redan nu förbereder för placering av utländsk trupp.

Ryssland visar musklerna kring sin hemmaplan och Sverige bidrar aktivt till att Nato med USA i spetsen utmanar dem.

Försvarsmakten skriver om operationsordern för Aurora 17 att man skall öka förmågan att ”enskilt och tillsammans med andra kunna möta ett väpnat angrepp”. Nyckelfrågan blir, bidrar Sveriges deltagande i övnings- och rustningsspiralen till ökad säkerhet för Sverige? Aurora 17 måste bedömas utifrån hur övningen påverkar säkerhetssituationen i Östersjöområdet. Både Nato och Ryssland har ökat sin militära närvaro och båda sidor har genomfört stora övningar. Det kan inte ligga i Sveriges intresse att bidra till att öka spänningarna. Dessutom sänder det fel signal om Sveriges alliansfrihet.

Vänsterpartiet menar att Sverige ska verka för motsatsen. Utifrån en trovärdig militär alliansfrihet och ett starkt svenskt försvar bör vi bedriva en aktiv diplomati som land men också inom ramen för FN och OSSE. Sverige bör ta nedrustningsinitiativ, verka för förtroendeskapande åtgärder och stimulera kontakter på olika nivåer. Därför vill Vänsterpartiet att värdlandsavtalet skrotas. Att Aurora blir sista gången det tillämpas, att kampen för fred, nedrustning och avspänning intensifieras. Att tonvikt läggs på att arbeta mot det ökade kärnvapenhot, som inte bara Nordkorea, utan även Rysslands, USA:s och Storbritanniens så kallade modernisering utgör.

Aurora är en pansarkryssare, numera museum vid Nevas strand, en av symbolerna för ryska revolutionen 1917 då Oktoberrevolutionen inleddes med ett signalskott från Aurora. I dag en symbol för grymt svikna förhoppningar om ett bättre samhälle. 100 år därefter så står namnet Aurora för ännu en höjning av den rustnings- och övningsspiral som erfarenhetsmässigt förr eller senare leder till urladdning. En urladdning vars värsta konsekvenser i form av ett kärnvapenkrig innebär slutet på alla förhoppningar.

Stig Henriksson, (V)

försvarspolitisk talesperson

Lotta Johnsson Fornarve, (V)

riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Patrik Renfors, (V)

distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maria Forsberg. (V)

ordförande Vänsterpartiet Eskilstuna

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

VänsterpartietDebattmilitär
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka