Bristen på bostäder har blivit en ödesfråga för Sverige, skriver Maria Öhrvall, platsansvarig Eskilstuna, Fastighetsägarna MittNord. Foto:

Debatt: Bostadsbristen tvingar unga ge upp sina framtidsdrömmar

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Under sommaren har tusentals svenska ungdomar tagit emot glädjebesked om att de blivit antagna till högre utbildning. Men det är för åtskilliga en övergående glädje som snabbt överskuggas av oro över att inte hitta en bostad på studieorten.

Det är inte svårt att förstå.

Förra året saknades 20 000 studentbostäder vid tiden för antagningsbeskedet och man kan utgå från att en jämförlig siffra så småningom också kommer att presenteras för 2017. På sociala medier haglar frågan tätt från ungdomar och deras anhöriga: ”Känner ni någon som har en bekant som… Allt av intresse”.

För vissa ordnar det lyckligtvis upp sig i sista stund tack vare tillfälliga boendelösningar, men det gäller långt ifrån alla. Och för dem återstår kanske bara att ge upp drömmen om en högre utbildning, just på grund av bostadsbristen.

Enligt en undersökning från analysföretaget Novus anser 94 procent av alla svenskar mellan 18 och 25 år att bostadsbristen är det enskilt största samhällsproblemet. Inte heller det är svårt att förstå. Har man inte föräldrar som har möjlighet att backa upp ekonomiskt och köpa en bostadsrätt är det många gånger en enklare uppgift att skaffa jobb än en egen bostad.

Att bostadsbristen breder ut sig i landet finns det flera förklaringar till. Bostadsmarknaden är komplex och påverkas av allt från demografi till konjunktur, ränteläge, arbetskraftsutbud och lagstiftning. Givet allt detta är det ändå svårt att undkomma den fundamentala roll hyresregleringen spelat för dagens situation som gör att det byggs för få hyresrätter, att befintliga bostäder utnyttjas ineffektivt och att rörligheten är alldeles för liten.

Att hyresregleringen har negativa konsekvenser är ett väletablerat faktum bland majoriteten ekonomer, samhällsvetare och oberoende forskningsinstitut. Till och med den statliga myndigheten Boverket har påpekat att systemet skapar bostadsbrist. Systemets försvarare påstår ofta att alternativet till dagens reglering är en fullkomligt fri hyresmarknad. Som tur är finns det inga seriösa debattörer som förespråkar en sådan lösning.

En bostad är inte vilken vara som helst och det är viktigt med besittningsskydd och regler för hur hyror kan ändras. Fastighetsägarna vill se en stegvis reformering av hyressättningssystemet och värnar ett starkt konsumentskydd. Det skulle framförallt gynna de grupper som i dag helt stängs ute.

Det går inte att nog understryka hyresrättens betydelse i ett växande samhälle med ökad befolkning, fungerande integration och utbyggd infrastruktur. Bristen på bostäder har blivit en ödesfråga för Sverige och kommer, om ingen förändring sker, sätta djupa avtryck för lång tid framöver.

Maria Öhrvall

platsansvarig Eskilstuna

Fastighetsägarna MittNord

annons

Mest delat denna vecka