Primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten i Sörmland är cirka 17 procent av kostnaderna. Det är mycket lågt jämfört med de flesta andra europeiska länder, skriver Staffan Ahlkvist och Rolf Bergström. Foto: Anders Nilsson

Debatt: Dags för budgetsatsning i primärvården

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Primärvården skall utgöra grunden i sjukvården och stå för kontinuitet, tillgänglighet och hög kvalitet. Sörmland har i dag tyvärr en ojämlik primärvård, på vissa håll välfungerande och på andra haltande. Överlag är den kraftigt underfinansierad vilket skapar problem för patienter, leder till onödiga merkostnader och en överbelastad arbetssituation. I förlängningen orsakar det även problem för sjukhusvården. Vi är långt ifrån målet att alla sörmlänningar har en fast läkare på sin vårdcentral.

Trots upprepade löften om en utbyggd primärvård minskade primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten i Sörmland och flera andra landsting under 2011–2015. Dessutom är många av de satsningar som görs låsta till specifika projekt vilket riskerar att hämma utveckling och effektivisering.

I dag utgör primärvården endast cirka 17 procent av kostnaderna. Detta är anmärkningsvärt lågt jämfört med de flesta andra europeiska länder som lägger 30–40 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten på primärvården.

Det finns en stark vilja från personal och politiker att utveckla primärvården och ambitionen är hög vad gäller sörmlänningarnas framtida hälsa. För att uppnå målen behövs en utbyggd primärvård med en helt annan budget än i dag. God vård från livets början till slut kräver adekvat finansiering.

Staffan Ahlkvist

ordförande Distriktsläkarföreningen Sörmland

Rolf Bergström

ordförande Svensk förening för allmänmedicin Sörmland

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Debattsjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka