Sveriges Byggindustrier uppmanar regeringen att föra en ansvarstagande bostadspolitik för alla samhällsgrupper, skriver Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid Sveriges Byggindustrier.

Debatt: Därför borde Stefan Löfven tala om bostadsbristen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I morgon, söndag den 20 augusti, håller statsminister Stefan Löfven sitt årliga sommartal. Efter fem år i Vasaparken i Stockholm kommer Löfven i år till Rademachersmedjorna.

Låt oss hoppas att statsministerns första sommartal i Eskilstuna även blir en nystart i svensk politik. Behovet av blocköverskridande reformer är stort. Det tydligaste exemplet är bostadskrisen, som inte enbart är ett Stockholmsfenomen.

När Demoskop, på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, tidigare i våras frågade 4 000 kommunpolitiker om bostadsbristen var svaren entydiga. Så många som 92 procent menade att byggbehovet i den egna kommunen var mycket stort eller stort.

Eskilstuna är inget undantag. Enligt Boverkets bostadsmarknads enkät för 2017 finns ett underskott på bostäder i såväl centralorten som i kommunens övriga delar. Än värre är att underskottet förväntas bestå om fem år. Detta trots att prognosen för antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus ökar från 796 i år till 984 under 2018.

Det byggs alltså inte tillräckligt. Bristen på bostäder märks också i den exceptionella prisutvecklingen på bostadsrätter. I augusti 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Eskilstuna 11 500 kr. Motsvarande siffra för juli 2017 uppgick till 20 500 kr. Det innebär en prisstegring på 78 procent, vilket är 24 procentenheter mer än rikssnittet under samma period.

Bostadsbristen är ett konkret problem som kommunpolitiker på båda sidor blockgränsen tvingas hantera så gott det går, medan regering och riksdag ägnar sig åt ”käbbel”, för att prata Löfvenska. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att nyproduktion endast utgör en procent av det totala antalet bostäder. Bättre rörlighet i befintligt bestånd är minst lika viktigt.

Därför uppmanar Sveriges Byggindustrier regeringen att föra en ansvarstagande bostadspolitik för alla samhällsgrupper. Vi menar att en sådan står på tre ben:

- Säkerställande av bostadsproduktion. För att bibehålla dagens byggtakt behöver branschen 40 000 nya medarbetare inom en femårsperiod. Utbildningsvägarna för yrkesarbetare måste kortas. Samtidigt har branschen ett stort ansvar att markera mot rasism och sexism, för att göra byggyrkena attraktivare för kvinnor och nyanlända.

- Färre hinder för kapitalsvaga hushåll. Finansinspektions förslag på strängare amorteringskrav missgynnar unga. Därför är förmånliga startlån för förstagångsköpare inspirerade av studiemedelssystem är en tänkbar lösning. Man bör kunna låna 90–95 procent av marknadsvärdet amorteringsfritt upp till 35 års ålder och sedan betala av på 30 år.

- Ökad rörlighet. Det temporärt slopade uppskovstaket vid försäljning bör följas upp av en generell skattelättnad. Reavinstskatten på 22 procent försenar generationsväxlingar och gör att många äldre bor kvar i onödigt stora hus. Inlåsningseffekten motverkar lokala flyttkedjor.

Den svenska konjunkturen befinner sig i högsommar. Konjunkturinstitutet ser positivt på tillväxten och flaggar för ett ökat ekonomiskt reformutrymme i höstbudgeten. Vad kan vara viktigare för Stefan Löfven än att prioritera bostadspolitiken?

Björn Wellhagen

näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

BostadDebatt
Relaterat

Mest delat denna vecka