Förlossningsvården har fungerat bra under sommaren till skillnad mot i exempelvis i Stockholm, skriver koalitionen i Landstinget Sörmland. Foto:

Debatt: "Den sörmländska förlossningsvården håller nationell toppklass"

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Den svenska vården håller hög kvalitet internationellt sett och den vård vi alla betalar in till genom skatten är till för alla i Sverige – oavsett storleken på plånboken eller vilka kontakter du har inom sjukvården.

Det systemet lägger grunden för att vi alla ska kunna känna oss trygga med att vi får den hjälp vi behöver när vi behöver den. Den svenska sjukvården har dock vissa utmaningar, det handlar bland annat om att se till att vi har tillräckligt med sjuksköterskor och läkare för att fylla våra vårdinrättningar. Det handlar även om att öka tillgängligheten och korta köerna in i vården.

Nyligen hölls en demonstration i Eskilstuna för att visa på läget i förlossningsvården. När vissa landsting, så som Stockholm, har haft det kämpigt under sommaren med att få platserna att räcka till ,så har vi i Sörmland i vissa fall kunnat erbjuda våra överblivna platser till just kvinnor från Stockholm som inte fått möjlighet att föda i sitt hemlän.

Förlossningsvården har fortlöpt väl under sommaren i Sörmland. Kapaciteten och tillgängligheten har visat sig vara god i relation till antal förlossningar. Det är framförallt våra mycket kompetenta barnmorskor, sjuksköterskor och läkare som gjort det möjligt att upprätthålla en god kapacitet i förlossningsvården. Landstinget har givetvis utmaningar med en bemanningsgrad som inte är helt optimal men tillgängligheten till den sörmländska förlossningsvården har under sommaren varit den bästa på flera år.

Vår personal har säkerställt att sommarens förlossningar kunnat genomföras i en högkvalitativ verksamhet där risken för förlossningsskador har minimerats.

I mer komplicerade fall med barn som varit för tidigt födda har den främsta kompetensen i vår sjukvårdsregion använts för att säkerställa en högkvalitativ och patientsäker hälso- och sjukvård för både barnet och mamman.

Koalitionen i Landstinget Sörmland är garanten för en fortsatt utveckling av den sörmländska förlossningsvården där trygghet och säkerhet är våra ledord.

Monica Johansson, S

finanslandstingsråd

Fredrik Lundgren, L

hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Anna Wåhlström, MP

miljö- och folkhälsolandstingsråd

Mattias Claesson, C

vice finanslandstingsråd

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

MälarsjukhusetDebattsjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka