Stora skillnader i kötider för alla sorters sjukdomar över landet skapar en ojämlik vård, skriver Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD). Foto:

Debatt: Det är dags att skrota landstingen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

För mer än 150 år sedan bildades landets nuvarande sjukvårdsorganisation. Oerhörda framsteg har gjorts sedan dess, genom forskning och utveckling av diagnostik, läkemedel och medicinsk teknisk utrustning.

Systemet med 21 landsting har för längesedan överlevt sig självt. Skulle vi börja bygga upp sjukvården i Sverige i dag, politiskt och administrativt, för att kunna leva upp till dagens och kommande generationers krav på en god och jämlik vård, skulle ett förslag om 21 självbestämmande landsting/regioner få ett klart och tydligt nej.

En konsekvens av dagens system är att sjukhusvården ser mycket olika ut beroende på var i landet man bor. Förutom att den kräver en omfattande byråkrati är vården både kostnadskrävande och ineffektiv. Alla landsting gör omfattande investeringar i medicinsk teknisk utrustning, egna digitala system, operationssalar och nyinvesteringar i dessa utifrån allt högre krav på ventilation med mera.

För cancerpatienter kan det innebära en skillnad i överlevnad på några år beroende på i vilket landsting vård och behandling ges. För till exempel lungcancer, den dödligaste cancerformen i Sverige, är skillnaden stor både när det gäller hur tidigt diagnosen ställs och om vilken behandling som erbjuds. Det är inte jämlikt.

Stora skillnader i kötider för alla sorters sjukdomar över landet skapar också en ojämlik vård. Så här kan vi inte ha det.

Staten måste ta ett större ansvar för att garantera att vården blir mer jämlik och för att få bästa kvalitet. Lungcancer hos en patient ska kunna upptäckas lika tidigt i Värmland som i Västernorrland. Och att alla patienter med lungcancer ska erbjudas samma avancerade behandling som i Värmland.

Det går inte längre att lappa och laga de gamla rostiga landstingskolosserna, de måste skrotas. Det behövs en tydlig statlig sjukhusstyrning för att möta framtida patienters krav och behov. Det är dags för århundradets sjukvårdsreform om Kristdemokraterna får bestämma.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)

Förstanamn i valet till Sörmlands landsting 2018.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetModeraternaDebatt
Relaterat