Låt Riksrevisionen utvärdera även den lokala politiken, skriver moderaterna i sin debattartikel som handlar om arbetslinjen. Foto:

Debatt: Det behövs en tydligare arbetslinje

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det krävs reformer både nationellt och lokalt som ger resultat och minskar utanförskapet i Eskilstuna. Arbetet med en tydlig arbetslinje måste drivas hårdare lokalt i Eskilstuna. En förnyad arbetslinje behöver fyllas med reformer som ger effekt både nationellt och lokalt.

Tre inriktningar bör därför vara:

Kommunalisera arbetslösheten och etableringen. Den som blir utan arbete och kvalificerad till a-kassa bör under det första året ha en stark, statlig omställningsförsäkring. Därefter bör kommunerna få ansvar för arbetslösheten och de redskap som i dag finns hos Arbetsförmedlingen. Nära samverkan med näringslivet och mer individanpassade insatser är två viktiga fördelar. Det innebär konkret att aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen slopas och ersätts med det kommunala försörjningsstödet. Samtidigt behöver försörjningsstödet reformeras för att öka möjligheten att ställa krav på den som är arbetslös.

Stärk drivkrafterna för att arbeta. Arbetslinjen ska gälla alla. Det behövs mer konkreta krav på att arbetslinjen gäller alla som är arbetsföra. Tydliga krav på motprestation behövs för alla bidrag och de som inte deltar i insatserna ska få bidraget indraget. Självklart behöver krav på motprestationer vara individanpassade. Samtidigt behöver det löna sig mer att arbeta istället för att leva på bidrag, särskilt för de som kan förvänta sig lägre inkomster. Det ska alltid löna sig att arbeta. Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för de med lägre inkomster och reformerad jobbstimulans i försörjningsstödet är två reformer som kan bidra till detta.

Låt oberoende myndigheter utvärdera lokala reformer. Avsaknaden av extern granskning och utvärdering av effekterna av lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program är en brist idag. Trots det är arbetsmarknadsanställningar en vanlig kommunal insats.

Statliga myndigheter, så som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Riksrevisionen, bör få i uppdrag att utvärdera också den lokala politiken.

Sverige och Eskilstuna behöver arbetslinjen. Moderaterna behöver därför återta rollen som Sveriges arbetarparti, för Sveriges och Eskilstunas bästa.

Madelène Tannarp (M)

vice ordförande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Göran Gredfors (M)

kommunalråd

Jari Puustinen (M)

kommunalråd

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaArbetsmarknadDebattPolitik
Relaterat