Ingen ansvarig följer upp att kommunens elever får det stöd de har rätt till från elevhälsan, skriver Akademikerförbundet SSR och hoppas att den poltitiska majoriteten vill starta en dialog med dem. Foto: Isabell Höjman / TT. Foto:

Debatt: Det går inte att spara sig till fler behöriga elever

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Eskilstuna kommun gjorde ett överskott 2017, nu görs nedskärningar på kommunens skolor. Skolkuratorerna som ansvarar för hundratals elever ska nu vara tillgängliga för ännu fler, samtidigt som annan stödpersonal tas bort. Hur detta rimmar med alla elevers rätt till utbildning och elevhälsa vill ansvariga politiker inte ens diskutera med oss fackliga företrädare.

Akademikerförbundet SSR gör regelbundet undersökningar med skolkuratorer i fokus. De visar tydligt att antalet elever kuratorn ansvarar för hänger ihop med om det går att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vilket krävs i skollagen. Samma lag ger eleverna rätt till tillgång till psykosociala insatser från skolkurator. Det är en omöjlighet att uppfylla dessa lagkrav när en kurator ska vara tillgänglig för 1 000 elever, ibland på flera olika skolor. Därför anser Akademikerförbundet SSR att ett riktmärke ska vara högst 300 elever per kurator.

Skollagen ställer också krav på vilka professioner som elevhälsan måste innehålla: läkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Istället för att fokusera på att rekrytera de yrkesgrupper som lagen kräver utlyser Eskilstuna kommun tjänster som socialpedagog, handledare och mentor. De man anställer har ibland endast gymnasiekompetens. Arbetsuppgifterna är till stor del samma som för elevhälsans personal. I ett läge där var femte elev inte är behörig till gymnasiet så borde Eskilstunas ansvariga politiker säkerställa att rätt yrkesgrupper anställs. Det måste löna sig för erfarna kuratorer att utvecklas och stanna kvar i jobbet. I dag skiljer det några hundralappar mellan de kuratorer som arbetat länge och de som är nya i yrket. Det är ohållbart när kompetensbristen ökar i den offentliga sektorn.

Kommunen måste också som arbetsgivare säkerställa god arbetsmiljö för både personal och elever. Neddragningarna innebär färre vuxna på skolorna, vilket innebär att våra medlemmar ska vara tillgängliga för fler elever, samtidigt som fler barn har behov av särskilt stöd, fler elevärenden är akuta och fler elever blir hemmasittare.

De eleverna får inte lämnas i sticket. Ingen ansvarig följer upp att kommunens elever får det stöd de har rätt till från elevhälsan. Vi anser att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste se kommunens ekonomi som en helhet. Det går inte att spara sig till fler behöriga elever. Vi och våra medlemmar har många idéer både om hur kommunen bättre kan stödja eleverna till att nå skolans mål och bli en bättre arbetsgivare. Nu sträcker vi ut en hand och hoppas att den politiska majoritet som har det yttersta ansvaret för Eskilstunas barns skolgång vill starta en dialog med oss.

Maria Hedvall och Stefan Hellsberg

Akademikerförbundet SSR

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunDebattskola och utbildning
Relaterat