Ett viktigt sätt för att Eskilstuna ska kunna fortsätta växa och bli en attraktiv kommun att bo och arbeta i är att underlätta pendlingen med tåg och buss, skriver Miljöpartiet. Foto:

Debatt: Det ska vara lätt att resa klimatsmart i Eskilstuna

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Klimatförändringarna gör att fler och fler som får upp intresset för att handla och agera på ett klimatsmart sätt. Miljöpartiet vill uppmuntra det här engagemanget, göra det lätt att göra rätt och skapa lösningar för dig som vill bidra till den gröna omställningen.

Tyvärr delar inte den politiska majoriteten i Eskilstuna vår vision om en klimatsmartare stad, utan vill de lägga miljontals av skattebetalarnas kronor på att ha och utreda en utbyggnad av en flygplats i Eskilstuna. Det är inte bara dumt ur ett klimatperspektiv, utan riskerar även att bli ekonomiskt kostsamt på kort sikt – och hiskeligt dyrt på längre sikt. Vi i Miljöpartiet vill istället arbeta lokalt, regionalt och nationellt för att underlätta klimatsmart resande.

Att kunna ta sig till och från jobbet på ett klimatsmart sätt är en utmaning som många brottas med och som kräver en politik som underlättar de klimatsmarta alternativen. Miljöpartiet har i regering drivit igenom en elcykelpremie, som har inneburit att fler kan välja bort bilen och istället cykla lite längre sträckor. Vi har gjort det billigare att köpa en bil med lägre utsläpp. Vi har sett till att det byggts laddstolpar i Eskilstuna och i andra delar av landet och vi vill se fler möjligheter att ladda elfordon i Eskilstuna kommun under nästa mandatperiod...

Ett viktigt sätt för att Eskilstuna ska kunna fortsätta växa och bli en attraktiv kommun att bo och arbeta i är att underlätta pendlingen med tåg och buss. Vi vill ha möjlighet till fler direkttåg till Stockholm och senare avgångar på dygnet.

Att istället prioritera en ny flygplats är en mycket dålig idé av flera skäl. Det kan kosta upp till 750 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar, enligt kommunens egna uppgifter.

Som Eskilstuna-Kurirens ledarsida har skrivit tenderar flygplatser att bli dyra historier. I Västerås, Linköping och Norrköping har hundratals miljoner av skattebetalarna pengar gått åt för att stödja flygplatser som går med förlust. Det här är pengar som skulle göra betydligt större nytta om de investerades i bättre cykelvägar lokalt i Eskilstuna, bättre kollektivtrafik för pendlare och, för den som ändå behöver flyga ibland, fler kollektivavgångar till de flygplatser som redan finns.

Marielle Lahti

Gruppledare MP Eskilstuna

Linus Lakso

Ordförande MP Sörmland

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

MiljöpartietDebattKlimat
Relaterat